Szanowny mieszkańcu Spółdzielni Mieszkaniowej "BUDOWLANI".
Poniżej udostępniamy Panel Mieszkańca, czyli miejsce gdzie otrzymujesz dostęp do wielu informacji dotyczących budynku w którym mieszkasz.
Wystarczy, że w poniższe pole wpiszesz ID swojego budynku (masz je na każdej fakturze) i klikniesz SZUKAJ.Wpisz ID swojego budynku lub wybierz z listy:

Zatwierdź
ZatwierdźW większości budynków mieszkalnych stany wodomierzy i podzielniki są odczytywane radiowo.

Tylko w jednym budynku tj. przy ul.Zamoyskiego 5 odczyty wymagają wejścia do mieszkania na przełomie stycznia i lutego.

Termin odczytu 01.02.2018 (czwartek) w godz. 15:30 - 17:30

W pozostałych budynkach mieszkalnych odczyty są pobierane radiowo lub dostęp do liczników jest bezpośrednio z klatki schodowej.

W przypadku podzielników Brunata Futura+ , których odczyty są pobierane online, mieszkańcy mogą po zarejestrowaniu w serwisie WebMon na bieżąco śledzić zużycie mediów za pomocą łącza internetowego.

Instrukcja rejestracji i logowania do serwisu WebMon

Do uzyskania dostępu/rejestracji potrzebny jest KOD AKTYWACYJNY.

Kod aktywacyjny można uzyskać w Dziale Gospodarki Energetycznej Spółdzielni tel. 52 323 44 65. W przypadku zagubienia lub trudności z aktywacją prosimy się zwracać również pod ww. numer.

W budynkach wyróżnionych w harmonogramie niebieską czcionką wskazania mierników są pobierane drogą radiową lub są odczytywane z przyrządów umieszczonych na klatce schodowej, ale brak jest technicznych możliwości prezentacji odczytów przez internet.

Wykaz budynków z odczytem zdalnym oraz informacja o możliwości otrzymania KODU w poniższym pliku


Pliki do pobrania:

Szanowni Państwo!

Zgodnie z przepisami Urzędu Miar wymagana jest okresowa legalizacja wodomierzy. W związku z powyższym Spółdzielnia prowadzi wymianę wodomierzy na posiadające ważną cechę legalizacyjną. Jest to najmniej uciążliwa dla mieszkańców forma spełnienia wymagań legalizacyjnych. Ponadto montowane wodomierze są oczyszczone z osadów.

O dokładnym terminie realizacji wyżej wymienionych prac zostaną Państwo powiadomieni odrębnym komunikatem umieszczonym na tablicy informacyjnej lub drzwiach do budynku i na stronie Spółdzielni.

Prosimy o życzliwe przyjęcie pracowników PERFEKT‘u i pomoc w sprawnym przebiegu poprzez odsunięcie mebli, lodówek itp. utrudniających dostęp do wodomierzy.Prosimy również o wcześniejsze sprawdzenie zaworów przed wodomierzami. Niesprawne zawory należy zgłaszać do Administracji Osiedla opiekującej się Państwa budynkiem:

Osiedle Centrum

Czerkaska 32

Tel. 52 341 49 11

Osiedle Na Skarpie

Grzymały-Siedleckiego 42

Tel. 52 361 29 01

Osiedle Na Wyżynach

Przyjazna 13

Tel. 52 362 11 22

Koszt wymiany jest pokrywany z funduszu remontowego i nie wiąże się z żadną dodatkową odpłatnością z Państwa strony!

Prace są realizowane w terminach wyznaczonych dla danej grupy mieszkań. Mieszkańcy, u których wymiana nastąpi poza wyznaczonymi terminami będą obowiązani pokryć dodatkowy koszt indywidualnego dojazdu w wysokości 30,75 zł brutto.

Osoby czasowo przebywające poza lokalem prosimy o przekazanie danych kontaktowych lub danych osoby mogącej udostępnić lokal do wykonania prac do Działu Gospodarki Energetycznej tel. 52 323 44 64 lub bezpośrednio do firmy PERFEKT tel. 52 360 81 21.

W przypadku wątpliwości lub potrzeby uzyskania szerszych wyjaśnień prosimy się kontaktować z Kierownikiem Działu Gospodarki Energetycznej Spółdzielni tel. 52 323 44 65.

Bydgoszcz, dnia 02.01.2018 r.

Andrzej Dąbrowski


Uwaga!

Na końcu tabeli budynki (osiedlami), w jakich termin realizacji minął, a pod tabelą umieszczono wykaz budynków, w których legalizacje wykonywano w 2017 roku.

Mieszkańcy z tych budynków, którym jeszcze nie wymieniono wodomierzy, proszeni są o niezwłoczny kontakt:

  • bezpośrednio z wykonawcą (numer telefonu został pozostawiony w skrzynce na korespondencję lub w drzwiach lokalu)
  • albo z osobą koordynującą prace tel. nr 52 360 81 21.

TERMINY PODANE W HARMONOGRAMIE SĄ WSTĘPNIE podawane w podziale kwartały (I/2018), w miarę upływu czasu w podziale na miesiące (01/2018), a bezpośrednio przed rozpoczęciem prac podawany jest dokładny dzień realizacji.

Budynki, w jakich legalizacja była wykonywana w 2017 roku.

Od grudnia 2017 rozpoczynamy wysyłanie wezwań do użytkowników lokali, z powyższych budynków, w których wodomierze nie zostały jeszcze wymienione. Wezwania będą wysyłane do mieszkań nie udostępnionych do wymiany lub w jakich wodomierzy nie wymieniono z powodu przeszkód technicznych.

Nie wykonanie legalizacji wodomierza w terminie podanym w wezwaniu spowoduje przejście na ryczałtowe (20 m3/m-c/osobę) obciążanie lokalu za korzystanie z wody. Czyli tak jak w lokalu bez wodomierzy.

Kontakt

Czas pracy Spółdzielni Mieszkaniowej:

  • Poniedziałek: 7.00 - 15.00
  • Wtorek: 8.00 - 17.00
  • Środa: 7.00 - 15.00
  • Czwartek: 7.00 - 15.00
  • Piątek: 7.00 - 14.00

  • Rada nadzorcza:

  • radanadzorcza@smbudowlani.pl
  • Dyżury: w każdy pierwszy wtorek miesiąca od 16.00 - 17.00

Znajdź nas