Zatrudnimy: pracownik w dziale finansowym

  2021-03-12

Spółdzielnia Mieszkaniowa "BUDOWLANI"

 

CERTYFIKOWANY ZARZĄDCA

I ADMINISTRATOR NIERUCHOMOŚCI

PRZEDSIĘBIORSTWO "FAIR PLAY"

POSIADAJĄCE CERTYFIKAT "RZETELNA FIRMA"

 

zatrudni

pracownika w dziale finansowym

Miejsce pracy: Bydgoszcz


Zakres obowiązków:

 • przygotowanie i ewidencja dokumentów księgowych;
 • przygotowanie i ewidencja syntetyczna rejestru płac, podatków i ubezpieczeń społecznych;
 • przygotowanie i ewidencja analityczna środków trwałych i ich umorzenia;
 • analiza i weryfikacja zapisów na kontach księgowych i ich uzgadnianie;
 • monitorowanie obiegu dokumentów;
 • budowanie właściwego wizerunku Spółdzielni;
 • organizacja pracy własnej.

 

Wymagania:

 • preferowane wykształcenie wyższe (finanse i rachunkowość, ekonomia);
 • znajomość zasad rachunkowości;
 • doświadczenie na podobnym stanowisku w firmie z pełną księgowością;
 • dobra znajomość pakietu MS Office;
 • umiejętność efektywnego rozwiązywania problemów oraz poszukiwania rozwiązań;
 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, podzielność uwagi;
 • zaangażowanie i dobra organizacja pracy;
 • samodyscyplina, samodzielność, sumienność;
 • umiejętność efektywnej pracy pod presją czasu;
 • odporność na stres, asertywność, konsekwencja, dyspozycyjność.

 

Oferujemy:

 • umowę o pracę – pełen etat;
 • pracę w dni robocze;
 • komfortowe warunki pracy w przyjaznym otoczeniu;
 • bogaty pakiet socjalny (ubezpieczenie medyczne, dofinasowanie wypoczynku itp.).

 

 

Wymagane dokumenty:

 

CV + ewentualnie list motywacyjny – należy dostarczyć (drogą elektroniczną lub pocztą na adres: sekretariat@smbudowlani.pl) do 31 marca 2021 r.

 

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

 

INFORMACJA OD PRACODAWCY/ADMINISTRATORA DANYCH

 

Jeżeli chcesz, aby Twoje CV zostało wykorzystane podczas innych rekrutacji prowadzonych przez SM „Budowlani”, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę:

 

„Zgadzam się na przetwarzanie przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Budowlani” z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Boya-Żeleńskiego 1 danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji.”.

 

Dokumenty bez powyższej zgody nie będą rozpatrywane.

 

W każdym czasie możesz cofnąć swoją zgodę, kontaktując się z Pracodawcą pod adresem e-mail sekretariat@smbudowlani.pl.

 

Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), są przetwarzane w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. Twój wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

 

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.

 

Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres nie dłuższy niż 90 dni od momentu ogłoszenia, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres nie dłuższy niż 90 dni od momentu ogłoszenia. Ponadto Twoje dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres nie dłuższy niż 90 dni od momentu ogłoszenia.

 

W razie pytań możesz się z nami skontaktować.