ul. Słowiańska - inwestycja zakończona

Jedną z nieruchomości, która stanowi własność wszystkich członków przeznaczoną pod inwestycje, jest teren przy ulicy Słowiańskiej 1, na którym od dwóch lat trwała budowa budynku mieszkalnego. Na plac budowy wykonawca, którym było Konsorcjum firm „Baupol” i „Interbud” wszedł 25.01.2017 roku, natomiast zakończył prace z końcem lutego 2019 roku. W marcu 2019 przeprowadzono czynności odbiorowe. W ramach realizowanego przedsięwzięcia wybudowano 5-cio klatkowy, VI kondygnacyjny budynek wielorodzinny z mieszkaniami z antresolami na ostatniej kondygnacji. Budynek został zrealizowany w standardzie energetycznym NF40, co oznacza, że jest to obiekt energooszczędny. Poza typowymi rozwiązaniami stosowanymi w celu osiągnięcia powyższego standardu dodatkowo wyżej wymieniony obiekt został wyposażony w instalację solarną przetwarzająca energię promieniowania słonecznego na energię cieplną, która będzie zmniejszać koszty przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz instalację fotowoltaiczną przetwarzająca energię promieniowania słonecznego na energię elektryczną. Ta ostatnia z kolei będzie zasilała rekuperatory mieszkaniowe podłączone pod zasilanie administracyjne. Pozwoli to w sposób efektywny wykorzystać produkowaną przez ogniwa fotowoltaiczne energię elektryczną. Działania te pozwolą zmniejszyć emisję CO2 oraz innych szkodliwych pyłów np. PM10, co stawia tę realizacją w pierwszym szeregu inwestycji proekologicznych.
Kontakt

Dział Obsługi Mieszkańców

  • Barbara Budziak tel. 52 32-34-477
  • Beata Dębicka tel. 52 32-34-411
  • Ewa Bitner tel. 52 32-34-456
  • Andrzej Dudzik tel. 52 32-34-469

Przyjmowanie interesantów:

  • Poniedziałek: 7.00 - 15.00
  • Wtorek: 8.00 - 17.00
  • Środa: 7.00 - 15.00
  • Czwartek: 7.00 - 15.00
  • Piątek: 7.00 - 14.00

Lokalizacja

Lokalizacja