Spółdzielnia Mieszkaniowa „BUDOWLANI” ogłasza przetarg nieograniczony na:Ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie : Przebudowa 33 rozdzielni w budynkach wysokich.

Specyfikację istotnych warunków przetargu można  otrzymać zwrotnie pod adresem:

andrzej.rak@smbudowlani.pl

Informacji oferentom udziela:
Dział Techniczno-Inwestycyjny tel.52 366 44 13.
Termin składania ofert 19.04.2021r. godz. 900
Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 915

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Data ogłoszenia:

2021-04-01 r.

0932

Termin składania ofert:

2021-04-19 r.

0900

Otwarcie ofert:

2021-04-19 r.

0915

Dodano przez: Artur Gołata