Spółdzielnia Mieszkaniowa „BUDOWLANI” ogłasza przetarg nieograniczony na:Wymianę instalacji elektrycznej w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Dunikowskiego 7.

    Spółdzielnia Mieszkaniowa „Budowlani” ogłasza przetarg nieograniczony na     wymianę instalacji elektrycznej w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej     Dunikowskiego 7. Zakres prac zgodny z opracowaną dokumentacją techniczną i     specyfikacją przetargową.

Specyfikację istotnych warunków na wykonanie w/w prac można odebrać w siedzibie Administracji Osiedla „Na Wyżynach” ul. Przyjazna 13 tel. 52 366 42 00, mail: nawyzynach@smbudowlani.pl

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Termin składania ofert 28.04.2021. do godz. 9:00

Termin otwarcia ofert 28.04.2021. godz. 10:00   


Data ogłoszenia:

2021-04-15 r.

0535

Termin składania ofert:

2021-04-28 r.

0900

Otwarcie ofert:

2021-04-28 r.

1000

Dodano przez: Artur Gołata