Spółdzielnia Mieszkaniowa „BUDOWLANI” ogłasza przetarg nieograniczony na: „Remont loggi, balkonów i schodów w budynkach należących do zasobów SM Budowlani”

Specyfikację istotnych warunków na wykonanie wyżej wymienionych prac można odebrać w siedzibie Administracji Osiedla „Centrum” przy ul. Czerkaskiej 32 w Bydgoszczy,
tel. 52 366 43 31

Termin składania ofert 30.06.2021 r. godz. 930

                                 Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 1000

 Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.


Data ogłoszenia:

2021-06-10 r.

1312

Termin składania ofert:

2021-06-30 r.

0930

Otwarcie ofert:

2021-06-30 r.

1000

Dodano przez: Emilia Kabacińska