Spółdzielnia Mieszkaniowa „BUDOWLANI” ogłasza przetarg nieograniczony na:Dobudowanie schodów wejściowych do części piwnicznej budynku T. Boya-Żeleńskiego 1

 
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Budowlani" ogłasza przetarg na dobudowanie schodów do części piwnicznej nieruchomości T. Boya-Żeleńskiego 1  - zakres prac zgodny z opracowanym projektem technicznym i specyfikacją przetargową.

Specyfikacje istotnych warunków na wykonanie w/w prac można odebrać w siedzibie Administracji Osiedla "Na Wyżynach" ul. Przyjazna 13 tel. 52 3664200, mail: nawyzynach@smbudowlani.pl

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Data ogłoszenia:

2021-09-03 r.

0910

Termin składania ofert:

2021-09-15 r.

0900

Otwarcie ofert:

2021-09-15 r.

1000

Dodano przez: Mirosław Brzemiński