Spółdzielnia Mieszkaniowa „BUDOWLANI” ogłasza przetarg nieograniczony na:Wycinka drzew i nowe nasadzenia drzew

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Budowlani" ogłasza przetarg na wykonanie prac związanych z wycinką drzew i nowymi nasadzeniami w zasobach Administracji Osiedla "Na Wyżynach"  - zakres prac zgodny z opracowaną specyfikacją przetargową.

Specyfikacje istotnych warunków na wykonanie w/w prac można odebrać w siedzibie Administracji Osiedla "Na Wyżynach" ul. Przyjazna 13 tel. 52 3664200, mail: nawyzynach@smbudowlani.pl

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn

Data ogłoszenia:

2021-09-15 r.

1154

Termin składania ofert:

2021-09-30 r.

0900

Otwarcie ofert:

2021-09-30 r.

1000

Dodano przez: Mirosław Brzemiński