Spółdzielnia Mieszkaniowa „BUDOWLANI” ogłasza przetarg nieograniczony na:Wymianę instalacji elektrycznej w częściach wspólnych budynków z zasobów SMB


Specyfikację istotnych warunków na wykonanie wyżej wymienionych prac można odebrać w siedzibie Administracji Osiedla „Centrum” przy ul. Czerkaskiej 32 w Bydgoszczy, tel. 52 366 43 31

Termin składania ofert 12.10.2021 r. godz. 930
Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 1000

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Data ogłoszenia:

2021-09-17 r.

0838

Termin składania ofert:

2021-10-12 r.

0930

Otwarcie ofert:

2021-10-12 r.

1000

Dodano przez: Emilia Kabacińska