Spółdzielnia Mieszkaniowa „BUDOWLANI” ogłasza przetarg nieograniczony na:kompleksowe sprzątanie i utrzymanie w stałej czystości i porządku w budynku Administracji Ogólnej Spółdzielni przy ul. T. Boya - Żeleńskiego 1

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Budowlani" ogłasza przetarg na kompleksowe sprzątanie i utrzymanie w stałej czystości i porządku w budynku Administracji Ogólnej Spółdzielni przy ul. T. Boya - Żeleńskiego 1 .  - zakres prac zgodny z opracowaną specyfikacją przetargową.

Specyfikacje istotnych warunków na wykonanie w/w prac można odebrać w siedzibie Administracji Osiedla "Na Wyżynach" ul. Przyjazna 13 tel. 52 3664200, lub mail: nawyzynach@smbudowlani.pl

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Data ogłoszenia:

2022-09-08 r.

0817

Termin składania ofert:

2022-09-23 r.

0900

Otwarcie ofert:

2022-09-23 r.

1000

Dodano przez: Mirosław Brzemiński