05

Wrzesień

2018

Data ogłoszenia

21

Wrzesień

2018

Otwarcie ofert

  Roboty budowlane

Przetarg na:

Dobudowanie portali wejściowych i przebudowa zewnętrznych schodów wraz z ich zadaszeniem