Informacje szczegółowe: historia, zakres działań, konktakt i kompetencje pracowników

Budynki, które zapoczątkowały powstanie administracji, obecnie o nazwie „Centrum”, to Kaliska 11 i Lelewela 48, których budowę zakończono 31.12.1959 roku. „Najmłodszym dzieckiem” są malowniczo położone nad Brdą budynki przy ul. Jagiellońskiej 70 i 70A, które oddano do użytku w 1996 roku.

Nazwa administracji sugeruje jednoznacznie, że swoje zasoby ma zlokalizowane w sercu miasta, ale nie tylko. Zasięgiem obejmuje rozległy obszar. Wędrówkę po osiedlu można rozpocząć od rejonu śródmieścia mijając po drodze budynki Moczyńskiego, 3-go Maja 16, Park Ludowy, Markwarta, Paderewskiego, Zamojskiego, Niemcewicza i Jagiellońskie, następnie podążając w kierunku Jurasza, Powstańców Wielkopolskich, Powstańców Śląskich, Emilii Plater dochodzimy do osiedla przy ul. Kozietulskiego, Chodkiewicza, Poniatowskiego, aby znaleźć się w najbardziej zielonej części Osiedla Leśnego tj, przy ul. Lelewela, Kasztanowej, Grabowej, Kaliskiej kończąc na ul. Czerkaskiej.

Obecna Administracja „Centrum”, która powstała w 1976 roku z połączenia trzech administracji ma siedzibę w budynku przy ul. Czerkaskiej 32.

Obsługuje 64 budynki z 2 888 mieszkaniami o łącznej powierzchni 126 251 m2. Zasoby to nie tylko mieszkania, ale również obiekty o charakterze usługowym, a także zespoły garażowe. Na dzień dzisiejszy są to 4 pawilony wolnostojące, 265 garaży i 2 parkingogaraże z 42 miejscami postojowymi.

Głównym celem administracji jest utrzymanie zasobów w właściwym stanie technicznym i estetycznym, kładąc duży nacisk na ich ulepszenie oraz pomoc członkom Spółdzielni i ich rodzinom w wszelkich sprawach dotyczących nieruchomości budynkowej i lokalowej.


Do podstawowych zadań administracji należy

 • Utrzymanie porządku w nieruchomości i najbliższym otoczeniu.
 • Bieżąca konserwacja instalacji wraz z wykonywaniem planowanych przeglądów technicznych i eksploatacyjnych.
 • Remonty podnoszące standard nieruchomości i najbliższego otoczenia.
 • Usuwanie awarii.
 • Naliczenia i rozliczenia składników czynszowych dla nieruchomości lokalowych.
 • Pomoc członkom Spółdzielni i ich rodzinom w wszelkich sprawach dotyczących nieruchomości budynkowej i lokalowej.

Kontakt i kompetencje działów administracji

Dział Ekonomiczny
 • Mariola Rudnicka
 • Robert Szyca

 • wykonywanie naliczeń kart opłat
 • zmiany deklaracji ilościowych
 • rozliczenia mediów
 • prowadzenie analiz i statystyk
Dział Techniczno – Administracyjny
 • Janusz Kupniewski
 • Artur Budziak
 • Józef Gałczyński

 • przeglądy techniczne budynków
 • planowanie prac remontowych
 • kontrola i odbiór techniczny realizowanych remontów
 • przeglądy przed zakończeniem okresu gwarancyjnego
 • nadzór i kontrola gospodarzy domów i firm sprzątających
Dział Konserwacyjno – Remontowy
 • Dariusz Gubała
 • Hanna Kaczmarek

 • bieżące przeglądy instalacji i budynków
 • przyjmowanie zgłoszeń oraz usuwanie skutków awarii i dewastacji
 • realizacja planowanych remontów
 • wykonywanie usług lokatorskich w zakresie napraw wewnątrz lokali

Lata 70, dwudziestego wieku to czas dynamicznej rozbudowy osiedla Wyżyny. W celu zapewnienia sprawnej obsługi mieszkańców w 1972 roku powstała administracja na tym osiedlu. Siedziba administracji mieściła się w mieszkaniu nr 17 w budynku przy ulicy Adama Grzymały Siedleckiego 31. Następnie została przeniesiona do mieszkania nr 80 w budynku przy ulicy Ku Wiatrakom 5.

Osiedle się rozrastało a tym samym powstała potrzeba powołania drugiej administracji, która swoim zasięgiem obięła tereny m.in. przy ul.: Modrakowej, Przyjaznej, Wiosny Ludów, Tadeusza Boya Żeleńskiego i Białogardzkiej.

I tak w roku 1981 powstała administracja pod nazwą „Wyżyny I” z siedzibą po byłym zapleczu budowy przy ul. Ku Wiatrakom 1. Od 1983 roku funkcjonuje pod nazwą Administracja Osiedla „ Na Skarpie”., a od 1985 roku mieści się w budynku przy ulicy Adama Grzymały-Siedleckiego 42.

Zarządzamy 52 budynkami mieszkalnymi z 5059 mieszkaniami o łącznej powierzchni 229 643,43 m2. W zasobach znajdują się 4 kompleksy garażowe, oraz nieruchomości komercyjne: - 11 pawilonów wolnostojących, 1 parkingogaraż.

Głównym celem administracji jest utrzymanie zasobów w właściwym stanie technicznym i estetycznym, kładąc duży nacisk na ich ulepszenie oraz pomoc członkom spółdzielni i ich rodzinom w wszelkich sprawach dotyczących ich nieruchomości i ich lokali.


Do podstawowych zadań administracji należy

 • Utrzymanie porządku w nieruchomości i najbliższym otoczeniu.
 • Bieżąca konserwacja instalacji wraz z wykonywaniem planowanych przeglądów technicznych i eksploatacyjnych.
 • Remonty podnoszące standard nieruchomości i najbliższego otoczenia.
 • Usuwanie awarii.
 • Naliczenia i rozliczenia składników czynszowych dla nieruchomości lokalowych.
 • Pomoc członkom Spółdzielni i ich rodzinom w wszelkich sprawach dotyczących nieruchomości budynkowej i lokalowej.

Kontakt i kompetencje działów administracji

Dział Ekonomiczny
 • Dariusz Andrzejewski
 • Iwona Zielińska

 • wykonywanie naliczeń kart opłat
 • zmiany zaliczek
 • rozliczenia mediów
 • prowadzenie analiz i statystyk
 • inne zmiany dotyczące kart opłat
 • opracowywanie danych dla lokali użytkowych
Dział Techniczno – Administracyjny
 • Agnieszka Babkiewicz
 • Maciej Sokoliński
 • Halina Kamińska
 • Sławomir Sieradzki

 • nadzór i kontrola gospodarzy domów i firm sprzątających
 • prowadzenie dokumentacji lokatorskich
 • dbałość o estetykę budynków i otoczenia
 • wykonywanie prac związanych z przeglądami technicznymi budynków
 • planowaniem prac remontowych
 • przygotowywanie dokumentacji przetargowych
 • nadzór i odbiory realizowanych remontów
 • przeglądy przed zakończeniem okresu gwarancyjnego
Dział Konserwacyjno – Remontowy
 • Wojciech Giezek
 • Malwina Pogorzelska

 • bieżące przeglądy instalacji i budynków
 • realizacja zgłoszeń usterek i awarii, naprawy po dewastacjach
 • realizacja planowanych remontów
 • wykonywanie usług lokatorskich w zakresie napraw wewnątrz lokali

Lata 70, dwudziestego wieku to czas dynamicznej rozbudowy osiedla Wyżyny. W celu zapewnienia sprawnej obsługi mieszkańców w 1972 roku powstała administracja na tym osiedlu. Siedziba administracji mieściła się w mieszkaniu nr 17 w budynku przy ulicy Adama Grzymały Siedleckiego 31. Następnie została przeniesiona do mieszkania nr 80 w budynku przy ulicy Ku Wiatrakom 5. Osiedle się rozrastało a tym samym powstała potrzeba powołania drugiej administracji, która swoim zasięgiem obięła tereny m.in. przy ul.: Modrakowej, Przyjaznej, Wiosny Ludów, Tadeusza Boya Żeleńskiego i Białogardzkiej.

I tak w roku 1981 powstała administracja pod nazwą „Wyżyny II” z siedzibą w baraku po byłym zapleczu budowy przy ul. Tadeusza Boya – Żeleńskiego 24. Od 1983 roku funkcjonuje obecna nazwa administracji – „Na Wyżynach”. W roku 1999 zaadoptowano pomieszczenia w pawilonie przy ul. Przyjaznej 13 na biura administracji i wybudowano warsztaty konserwatorów osiedlowych. Na miejscu poprzedniej siedziby administracji w 2000 roku wybudowano dwa budynki mieszkalne z lokalami użytkowymi, które obecnie stanowią wizytówkę osiedla.

Administrujemy 89 budynkami mieszkalnymi, z których najstarszy został oddany do użytku 7 kwietnia 1973 roku (Modrakowa 42A). Natomiast najnowsze budynki, zasiedlone zostały w II półroczu 2008 r. (Glinki 80 i 82). Razem we wszystkich budynkach na terenie administrowanym, jest 4658 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 235384,69 m2. Zarządzamy również majątkiem wspólnym członków spółdzielni, którymi są lokale użytkowe. Oprócz lokali wbudowanych w budynkach mieszkalnych tj. Magnuszewska 3 i 5, posiadamy 12 lokali wolnostojących o łącznej powierzchni 11574 m2.

Ponadto od 01.X.2000 roku rozpoczęliśmy jako Spółdzielnia Zarządzanie Wspólnotami Mieszkaniowymi. Na dzień dzisiejszy Zarządzamy 7 nieruchomościami, w których jest 335 wyodrębnionych lokali mieszkalnych. Prowadzenie prac modernizacyjnych i remontowych ( wymiana i opomiarowanie instalacji, wymiana pokryć dachowych na papą termozgrzewalną, ocieplenie wraz z malowaniem elewacji budynków i wiele innych prac, ) przyczyniło się do zwiększenia wartości i atrakcyjności lokali mieszkalnych .

Głównym celem administracji jest utrzymanie zasobów w właściwym stanie technicznym i estetycznym, kładąc duży nacisk na ich ulepszenie oraz pomoc członkom spółdzielni i ich rodzinom w wszelkich sprawach dotyczących nieruchomości budynkowej i lokalowej.


Do podstawowych zadań administracji należy

 • Utrzymanie porządku w nieruchomości i najbliższym otoczeniu.
 • Bieżąca konserwacja instalacji wraz z wykonywaniem planowanych przeglądów technicznych i eksploatacyjnych.
 • Remonty podnoszące standard nieruchomości i najbliższego otoczenia.
 • Usuwanie awarii.
 • Naliczenia i rozliczenia składników czynszowych dla nieruchomości lokalowych.
 • Pomoc członkom Spółdzielni i ich rodzinom w wszelkich sprawach dotyczących nieruchomości budynkowej i lokalowej.

Kontakt i kompetencje działów administracji

Dział Ekonomiczny
 • Marlena Rulińska
 • Małgorzata Bucholska
 • Joanna Nowosielska
 • Katarzyna Oszywa

 • wykonywanie naliczeń kart opłat
 • zmiany deklaracji ilościowych
 • rozliczenia mediów
 • prowadzenie analiz i statystyk
Dział Techniczno – Administracyjny
 • Barbara Żytka
 • Izabela Smolińska
 • Kamila Godyńska-Czemerys
 • Agnieszka Bagrowska

 • przeglądy techniczne budynków
 • planowanie prac remontowych
 • kontrola i odbiór techniczny realizowanych remontów
 • przeglądy przed zakończeniem okresu gwarancyjnego
 • nadzór i kontrola gospodarzy domów i firm sprzątających
Dział Konserwacyjno – Remontowy
 • Ireneusz Mikołajski
 • Lucyna Sznajderowska

 • bieżące przeglądy instalacji i budynków
 • przyjmowanie zgłoszeń oraz usuwanie skutków awarii i dewastacji
 • realizacja planowanych remontów

Administracje Osiedli: