2023-12-07

Nagroda w konkursie "Bydgoszcz w kwiatach i zieleni" w 2023 r. przyznana przez Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy za szczególną troskę o dbałość i estetyczny wygląd Bydgoszczy

2023-11-23

23 listopada 2023 r. Kapituła Programu „Przedsiębiorstwo Fair Play” przy Krajowej Izbie Gospodarczej przyznała naszej Spółdzielni Certyfikat Jakości Biznesu – „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2023.

2022-12-30

Zarząd SMB podpisał umowę niskooprocentowanej pożyczki z Bankiem Gospodarstwa Krajowego za pośrednictwem Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości ze środków Funduszu Dostępności na wymianę wind wraz z doprowadzeniem ich do poziomu chodnika oraz przebudową istniejących portali w 3 budynkach wysokich.

2022-11-25

Kapituła Programu „Przedsiębiorstwo Fair Play” przy Krajowej Izbie Gospodarczej przyznała naszej Spółdzielni Certyfikat Jakości Biznesu – „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2022 oraz wyróżnienie za szczególną działalność proekologiczną.

2022-07-01

Pan Jacek Kołodziej, Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „BUDOWLANI” otrzymał tytuł „Menedżer – Spółdzielca” za wzorowe kierowanie Spółdzielnią, szczególną troskę o bezpieczeństwo jej mieszkańców oraz działalność na polu kulturalno – oświatowym.

2021-11-26

Kapituła Programu „Przedsiębiorstwo Fair Play” przy Krajowej Izbie Gospodarczej przyznała naszej Spółdzielni Certyfikat Jakości Biznesu – „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2021. Pan Jacek Kołodziej, Prezes Zarządu SMB, został uhonorowany prestiżowym tytułem „Ambasador Fair Play w Biznesie” 2021.

2021-10-10

Nagroda w konkursie "Bydgoszcz w kwiatach i zieleni" w 2021 r. przyznana przez Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy za szczególną troskę o dbałość i estetyczny wygląd Bydgoszczy

2021-08-29

Puchar Prezydenta Miasta Bydgoszczy za zwycięstwo w Wielkim w Wielkim Wyścigu Butelkowym w ramach Kayakmanii 2021

2021-08-26

Uzyskaliśmy Certyfikat dla Systemu Zarządzania wg PN-EN ISO 9001:2015 zgodnie z procedurą TÜV NORD Polska Sp. Z o.o. ważny do 25.08.2024 roku.

2020-11-27

Kapituła Programu „Przedsiębiorstwo Fair Play” przy Krajowej Izbie Gospodarczej przyznała naszej Spółdzielni Certyfikat Jakości Biznesu – „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2020 oraz Platynową Statuetkę.

2020-11-15

GRAND PRIX w X Ogólnopolskim Rankingu Spółdzielni Mieszkaniowych organizowanym przez redakcję miesięcznika "Domy Spółdzielcze". Przyznawane jest ono Spółdzielniom, które co najmniej trzykrotnie zdobyły w Rankingu pierwsze miejsce.

2020-10-10

Nagroda w konkursie "Bydgoszcz w kwiatach i zieleni" w 2020 r. przyznana przez Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy za szczególną troskę o dbałość i estetyczny wygląd Bydgoszczy

2019-11-22

Kapituła Programu „Przedsiębiorstwo Fair Play” przy Krajowej Izbie Gospodarczej przyznała naszej Spółdzielni Certyfikat Jakości Biznesu – „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2019 oraz Platynowy Laur.

2019-10-28

Zarząd SMB podpisał umowę na budowę instalacji fotowoltaicznych na 36 budynkach Spółdzielni z Urzędem Marszałkowskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

2019-10-25

Grand Prix Konkursu Budowa na Medal Pomorza i Kujaw 2019 za budynek mieszkalny przy ul.Słowiańskiej 1 w kategorii „Budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne”.

2019-07-03

Krajowa Rada Spółdzielcza nadała SMB honorowe wyróżnienie za działalność społeczno-kulturalną w ruchu spółdzielczym „ZŁOTY LAUR SPÓŁDZIELCZOŚCI”.

2019-06-25

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa wraz z Głównym Urzędem Nadzoru Budowlanego oraz Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju przyznał SMB Nagrodę III Stopnia w konkursie „Budowa Roku 2018” za realizację budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Słowiańskiej 1.

2019-02-28

zakończenie inwestycji przy ul. Słowiańskiej 1 – jedynego w województwie budynku spełniającego wymagania standardu energetycznego NF40, wykorzystującego odnawialne źródła

2018-11-16

Kapituła Programu „Przedsiębiorstwo Fair Play” przy Krajowej Izbie Gospodarczej przyznała naszej Spółdzielni Certyfikat Jakości Biznesu – „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2018, Złoty Laur oraz nominację do nagrody głównej

2018-07-10

Spółdzielnia uzyskała Certyfikat potwierdzający rozwój sposobu administrowania nieruchomościami i dostosowanie do wymogów znowelizowanej normy ISO 9001:2015.

2018-03-22

SMB partnerem programu „Ciepło bez smogu KPEC”

2018-03-07

BRYLANT POLSKIEJ GOSPODARKI – Dyplom dla SMB za osiągnięcie bardzo wysokiej wartości rynkowej w X edycji Konkursu Brylanty Polskiej Gospodarki 2017 przez Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie danych finansowych Krajowego rejestru Sądowego

2017-11-24

SREBRNY LAUR - Certyfikat jakości biznesu "Przedsiębiorstwo Fair Play" 2017

2017-09-01

Dyplom Uznania dla SMB za zasługi w popularyzacji idei spółdzielczości, przyznany przez Spółdzielcze Stowarzyszenie Kulturalne im. Stanisława Staszica.

2017-06-01

Miesięcznik "Domy Spółdzielcze" przyznał SMB I-sze miejsce w VII Ogólnopolskim Rankingu Spółdzielni Mieszkaniowych.

2017-04-02

CERTYFIKAT UZNANIA dla SMB - Spółdzielnia zostaje Laureatem I-szej edycji konkursu na najładniejsze place zabaw i tereny rekreacyjne "Zabawa na Piątkę".

2016-11-02

Nagroda główna - Statuetka "Przedsiębiorstwo Fair Play 2016" - przyznana 15 firmom w Polsce, w tym SMB jako jedynej spółdzielni mieszkaniowej.

2016-10-01

SMB zostaje laureatem konkursu "7 ZŁOTYCH ZASAD SPÓŁDZIELCZOŚCI" - nagroda przyznana przez wydawcę pisma "Administrator" tylko jedenastu spółdzielniom mieszkaniowym w Polsce, realizującym ww. zasady.

2016-04-02

Miesięcznik "Domy Spółdzielcze" przyznał SMB I-sze miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Spółdzielni Mieszkaniowych 2015 w kategorii spółdzielnie duże inwestujące.

2015-11-27

Kapituła Programu PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY przyznała Spółdzielni Mieszkaniowej "BUDOWLANI" w Bydgoszczy Certyfikat Jakości Biznesu PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY 2015 oraz Złotą Statuetkę.

2015-10-09

„BUDOWA NA MEDAL POMORZA I KUJAW” w kategorii „Budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne” dla budynku Ogrody 14.

2015-06-17

„Lider Zarządzania Nieruchomościami 2015” – nagroda przyznana przez Magazyn Gospodarczy „FAKTY”.

2015-05-01

Posiadamy Aktualny Certyfikat „Rzetelna Firma”, co potwierdza, że wszystkie nasze zobowiązania są regulowane terminowo.

2014-04-07

Kapituła Programu Promocji Gospodarczej magazynu Gospodarczego Fakty pozytywnie oceniła działalność i efektywność zarządzania i administrowania nieruchomościami mieszkaniowymi i komercyjnymi, profesjonalizm i wiarygodność przyznając Spółdzielni tytuł „Lider Zarzadzania Nieruchomościami 2014”.

2014-04-02

Spółdzielnia otrzymała nominacje do uhonorowania Kielnią 60 – lecia Profilów.

2014-03-01

Dwutygodnik „Profile-Biznes” uhonorował naszą Spółdzielnię Dyplomem Uznania za wieloletnie zaangażowanie w sprawy ekologii.

2013-12-06

Kapituła Programu PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY przyznała Spółdzielni Mieszkaniowej "BUDOWLANI" w Bydgoszczy w ramach XVI edycji programu – Złoty Certyfikat PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY 2013.

2013-10-17

Spółdzielnia otrzymała wyróżnienie OIGN w rankingu Spółdzielni Mieszkaniowych należących do Ogólnopolskiej Izby Gospodarki Nieruchomościami.

2013-09-01

Pani Agnieszka Buzalska Dyrektor „Modraczka” otrzymała Stypendium Prezydenta Miasta Bydgoszczy na wydanie almanachu Kawiarni Literackiej.

2013-08-14

Dyrektor „Modraczka” Pani Agnieszka Buzalska oraz Pani Barbara Jendrzejewska prowadząca Kawiarnię Literacką w „Modraczku„ otrzymały odznaki honorowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zasłużony dla Kultury Polskiej.

2013-06-02

Kapituła przy Krajowej Radzie Spółdzielczej przyznała Prezesowi Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani” OSKARA SPÓŁDZIELCZOŚCI POLSKIEJ 2013 za upowszechnianie idei spółdzielczości, tworzenie klimatu i warunków sprzyjających umacnianiu i dalszemu rozwojowi spółdzielczej formy gospodarowania, wspieraniu inicjatyw i przedsięwzięć służących rozwojowi ruchu spółdzielczego oraz ogromne zasługi w propagowaniu oszczędzania energii i ochrony środowiska naturalnego.

2013-06-01

Kapituła miesięcznika branżowego Domy Spółdzielcze nagrodziła Spółdzielnię w ogólnopolskim Rankingu Spółdzielni Mieszkaniowych 2012 za rezultaty działalności gospodarczej i społecznej.

2013-04-02

Pani Agnieszka Buzalska Dyrektor „Modraczka” otrzymała honorowy tytuł – Samorządowiec – Spółdzielca nadany przez Krajową Radę Spółdzielczą i magazyn „Tęcza Polska”.

2012-12-07

Kapituła Programu PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY działającego przy Krajowej Izbie Gospodarczej przyznała Spółdzielni Mieszkaniowej „BUDOWLANI” w Bydgoszczy w ramach XV edycji programu - Certyfikat PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY 2012 i nominację do nagrody głównej.

2012-11-02

Kapituła Programu Promocyjnego Symbol 2012 prowadzonego przez redakcję Monitora Rynkowego, dodatku do Dziennika Gazety Prawnej przyznała Spółdzielni tytuł „SYMBOL POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI MIESZKANIOWEJ 2012”.

2012-08-27

Recertyfikacja Systemu zarządzania jakością (CERTYFIKAT ISO 9001:2008).

2012-06-01

Redakcja Strefy Biznesu, dodatku do Dziennika Gazety Prawnej przyznała Spółdzielni tytuł „Dobra Spółdzielnia 2012”, który jest gwarancją rzetelności, solidności oraz wysokiej dbałości zarządzania, a także obsługi zasobów mieszkaniowych Spółdzielni.

2012-05-01

Kapituła miesięcznika branżowego Domy Spółdzielcze przyznała naszej spółdzielni w ogólnopolskim Rankingu Spółdzielni Mieszkaniowych 2011 nagrodę TURA za rezultaty działalności gospodarczej i społecznej.

2011-12-02

Kapituła Programu PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY działającego przy Krajowej Izbie Gospodarczej przyznała Spółdzielni Mieszkaniowej "BUDOWLANI" w Bydgoszczy w ramach XIV edycji programu - Certyfikat PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY 2011, nagrodę, która potwierdza rzetelność firmy i dbałość o właściwe relacje we wszystkich dziedzinach, które zostały sprawdzone w trakcie audytu odbytego w sierpniu 2011 r. Gratulacje naszej Spółdzielni za otrzymanie Certyfikatu PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY 2011 przekazali m.in.: - Pani Ewa Mes - Wojewoda Kujawsko-Pomorski; - Pan Piotr Całbecki - Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego; - Pan Rafał Bruski - Prezydent Bydgoszczy.

2011-01-01

Tytuł "MENEDŻERA-SPÓŁDZIELCY 2011" dla Prezesa SMB - Marka W. Magdziarza przyznany przez Magazyn Krajowej Rady Spółdzielczej "Tęcza Polska".

2011-01-01

"PLATYNOWA KIELNIA Z DIAMENTEM" przyznana Prezesowi SMB - Markowi W. Magdziarzowi przez dwutygodnik budowlany "Profile". Nagroda ta przyznawana jest dla najlepszych przedsiębiorstw budowlanych za jakość świadczonych usług, sposób zarządzania i styl pracy przedsiębiorstwa.

2009-09-25

Kapituła Konkursu Budowa na Medal Pomorza i Kujaw 2009 przyznała Spółdzielni WYRÓŻNIENIE w kategorii budownictwo wielorodzinne za budynki z garażami podziemnymi przy ul. Glinki 80 i 82. Nagroda ta jest wynikiem efektywnego wykorzystania rozwiązań technicznych, zapewniających mieszkańcom komfort, funkcjonalną eksploatację i oszczędność energii, jakość prac wykończeniowych oraz osiągnięcie optymalnego efektu końcowego przy stosunkowo niskim poziomie kosztów.

2009-07-08

Recertyfikacja Systemu zarządzania jakością (CERTYFIKAT ISO 9001:2008).

2009-04-01

Firma Bosch przyznała nagrodę "Złote Wiertło" za realizację budynków przy ul. Glinki 80 i 82.

2008-06-06

Spółdzielnia otrzymała: MEDAL PREZYDENTA MIASTA BYDGOSZCZY oraz ODZNAKĘ HONOROWĄ "ZASŁUŻONY DLA KULTURY POLSKIEJ" dla Domu Kultury "MODRACZEK".

2007-01-01

Przystąpienie do realizacji budowy dwóch budynków mieszkalnych o nowoczesnej architekturze z wykorzystaniem odnawialnych źródeł ciepła.

2006-08-28

Recertyfikacja Systemu zarządzania jakością (CERTYFIKAT ISO 9001:2000).

2006-05-19

Spółdzielnia została uhonorowana Platynową Kielnią z Diamentem przez Ogólnopolski Dwutygodnik Budowlany „Profile”. Uzasadnienie wyróżnienia: „Pierwsza Spółdzielnia tej wielkości nie tylko w mieście ale i w województwie, której udało się już w 100 procentach przeprowadzić proces termorenowacji budynków, 31.12.2006 r. Spółdzielnia zarządza 208 budynkami mieszkalnymi będącymi jej własnością oraz należącymi do wspólnot, 34 obiektami handlowo-usługowymi. Liczba członków wynosi 14.036. Wszystko na obszarze prawie 100 hektarów na osiedlach: Wyżyny, Glinki, Leśne i Śródmieście.

2004-05-14

Ogólnopolski Dwutygodnik Budowlany PROFILE przyznał "Platynową Kielnię" Spółdzielni Mieszkaniowej "Budowlani" za realizację programu termomodernizacji. Uroczyste wręczenie miało miejsce 14 maja 2004 roku przed Zebraniem Przedstawicieli Członków.

2003-10-09

Obchody 45 lecia Spółdzielni Mieszkaniowej "Budowalni", które odbyły się w gmachu Filharmonii Pomorskiej.

2003-08-28

Spółdzielnia uzyskała CERTYFIKAT ISO 9001:2000 potwierdzający stosowanie systemu zarządzania jakością w zarządzaniu i administrowaniu nieruchomościami zgodnie z wymagania tej międzynarodowej normy. Jest to potwierdzeniem skutecznego zarządzania w sposób zgodny z oczekiwaniami klientów oraz działania nastawionego na uzyskanie pełnego zadowolenia mieszkańców i użytkowników lokali.

2001-05-05

Budynek mieszkalno - usługowy przy ul. Magnuszewskiej otrzymał tytuł "Budowa na medal" nadany przez Kapitułę Konkursu Pomorsko - Kujawskiej Izby Budownictwa w kategorii "Nowe budynki mieszkalne".

2001-01-01

Rozpoczęto realizacji II etapu Programu Termomodernizacji mającego na celu ocieplenie pozostałych ścian, stropów i dachów wszystkich budynków mieszkalnych Spółdzielni do 2006 roku.

2000-03-08

Spółdzielnia uhonorowana została przez Ogólnopolski Tygodnik Budowlany "PROFILE" najwyższym wyróżnieniem promocyjnym - "Złotą Kielnią z Różą" - za całokształt osiągnięć w zakresie budownictwa mieszkaniowego i dynamizm inwestycyjny.

1997-06-24

Spółdzielnia otrzymała Honorową Nagrodę Dziennikarzy w konkursie "Budowa roku 1996" za zespół mieszkaniowo-usługowy w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 70/70a.

1997-06-24

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa przyznał nagrodę II stopnia w konkursie "Budowa roku 1996" zespołowi mieszkaniowo-usługowemu przy ul. Jagiellońskiej 70/70a.

1993-07-16

W związku z udziałem w pilotażowym programie wdrożenia ocieplenia budynków mieszkalnych Minister Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa przyznał Spółdzielni wyróżnienie za jedno z najlepszych rozwiązań w kraju w zakresie poszanowania energii.

1990-04-20

Osiedlowy Dom Kultury "Modraczek" otrzymał Odznakę Honorową "Za zasługi dla miasta Bydgoszczy".

1978-01-28

Nadanie Spółdzielni medalu "Zasłużony dla Pomorskiego Okręgu Wojskowego".

1978-01-23

Spółdzielnia otrzymuje Odznakę Honorową "Za zasługi dla miasta Bydgoszczy".

1977-12-31

Oddanie do użytku dziesięciotysięcznego mieszkania.

1976-07-14

S.M."BUDOWLANI" wyróżniona Odznaką Honorową "Za szczególne zasługi dla rozwoju Województwa Bydgoskiego".

1967-01-01

Przyjęcie nazwy : Spółdzielnia Mieszkaniowa "BUDOWLANI".

1966-06-30

Połączenie Spółdzielni z Międzyzakładową Spółdzielnią Mieszkaniową "Bydgoszczanka" z jednoczesnym przejęciem 6 budynków (275 mieszkań).

1964-06-30

Oddanie do użytku tysięcznego mieszkania.

1960-01-31

Oddanie do użytku dwóch pierwszych budynków mieszkalnych na Osiedlu Leśnym przy ul. Kaliskiej 11 i Lelewela 49.

1959-12-31

Spółdzielnia liczy 732 członków.

1958-01-29

I Walne Zgromadzenie Założycielskie. Uchwalony został statut i przyjęta nazwa: Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa przy Zjednoczeniu Budownictwa Wojskowego nr 23 i Dyrekcja Budowy Osiedli Robotniczych. Spółdzielnię założyło 24 członków.