18

Czerwiec

2019

Data ogłoszenia

04

Lipiec

2019

Otwarcie ofert

  Lokale użytkowe

Przetarg na:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Budowlani” w Bydgoszczy, ul. Tadeusza – Boya Żeleńskiego 1 ogłasza przetarg nieograniczony na wynajem lokali użytkowych:


07

Czerwiec

2019

Data ogłoszenia

25

Czerwiec

2019

Otwarcie ofert

  Lokale mieszkalne

Przetarg na:

przegląd 5 - letni elektryczny


07

Czerwiec

2019

Data ogłoszenia

27

Czerwiec

2019

Otwarcie ofert

  Roboty budowlane

Przetarg na:

Przebudowa zadaszeń portali wejściowych wraz z remontem portali


01

Kwiecień

2019

Data ogłoszenia

15

Kwiecień

2019

Otwarcie ofert

  Roboty budowlane

Przetarg na:

Rozbudowa placu zabaw