Szanowni Państwo,

uruchomiliśmy adres e-mail: radanadzorcza@smbudowlani.pl

na który prosimy pisać, pytać, składać wnioski w następujących sprawach:

  • Statut Spółdzielni – uwagi, propozycje zmian, pytania o wyjaśnienie pojęć;
  • Samorząd Domowy Mieszkańców – czym jest, czym się zajmuje, sposób jego powołania;
  • Walne Zgromadzenie – termin, miejsce, sprawy podejmowane przez WZ;
  • Wybory do Rad Osiedli lub Rady Nadzorczej – termin, miejsce, niezbędne i fakultatywne dokumenty składane przez kandydatów, sposób zapoznania się z informacjami o kandydatach;
  • Inwestycje – plany inwestycyjne, stan ich zaawansowania;
  • Oraz inne sprawy.