ANKIETA 2021

Szanowni Państwo,

Jak co roku, w trosce o zapewnienie właściwej jakości naszych usług, pragniemy poznać Państwa opinię dotyczącą dotychczasowej współpracy. Zapewniamy, że dokonana przez Państwa ocena zostanie wykorzystana do podjęcia działań mających na celu spełnienie Państwa oczekiwań. Wyniki ankiety pozwolą nam podnieść jakość świadczonych usług i poprawić skuteczność działania Spółdzielni.

W związku z powszechnie wiadomym zagrożeniem wynikającym z rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz w trosce o bezpieczeństwo Państwa i ankieterów, w tym roku badanie nie będzie prowadzone w terenie.

Nasz ankieter skontaktuje się z Państwem telefonicznie. Prosimy o udzielanie mu informacji wymaganych w badaniu.Mieszkańcy nas oceniają - 2019r. podsumowanie badania.

Osoby zaglądające kolejny raz do tej zakładki z pewnością zauważyły, że tekst jest podobny, niekiedy identyczny do zapisu z poprzednich lat. Zmieniają się daty i liczby. Niemniej jednak chcemy podkreślić, że pomimo upływu 17 lat od momentu wdrożenia systemu zarządzania jakością i uzyskania pierwszego certyfikatu nadal są obszary naszej pracy, które wymagają większej uwagi, staranności i fachowości, a Spółdzielnia nadal chce doskonalić swoje działanie.Żeby to móc realizować trzeba znać Państwa potrzeby, dlatego bardzo ważne jest dla nas zbieranie od Państwa informacji na temat oceny naszej pracy oraz potrzeb i oczekiwań w zakresie zarządzania nieruchomościami. Oprócz ankiety tradycyjnie wykładanej pod koniec roku w siedzibach Spółdzielni i w Domu Kultury „Modraczek”, drugi raz umieszczono SONDĘ na stronie internetowej. Liczba osób w ten sposób oceniających naszą pracę nie była duża – 97 osób (w 2018 - 64 osoby).
Wiele firm korzysta z tej formy zbierania uwag o swoich poczynaniach i pewno dlatego jesteście Państwo zniechęceni do wypełniania kolejnej ankiety. Nasza ankieta jest szczególna, bo dotyczy Państwa miejsca zamieszkania, dlatego w imieniu Zarządu i pracowników Spółdzielni serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy poświęcili czas żeby podzielić się z nami swoimi odczuciami na temat naszej pracy i udzielili odpowiedzi na pytania umieszczone w ankiecie lub wzięli udział w sondzie.

Zestawienie odpowiedzi udzielonych za pośrednictwem internetu w latach 2018 i 2019 poniżej:

Wyniki sondy przedstawia poniższy wykres.
A oto zestawienie odpwiedzi udzielanych przez osoby, które wypełniły ankiety.

1. Jak Pan/i ocenia działalność Spółdzielni w okresie mijającego roku w stosunku do okresu poprzedniego?

Odpowiedziano:

Zdecydowanie lepsza 12 (25)
Lepsza 24 (21)
Bez zmian 35 (9)
Gorsza 1 (3)
Zdecydowanie gorsza 0 (0)

*w nawiasach liczba odpowiedzi z 2018 roku

Naszą pracę w 2019 roku jako lepszą lub zdecydowanie lepszą postrzegało 76 % (2018 -81%) osób biorących udział w sondzie internetowej i 50,0 % (2018 - 79,3%) osób wypełniających ankietę, nikt nie ocenił , że pracowaliśmy zdecydowanie gorzej, a zmalała liczba ocen „gorsza” 1 % (2018 - 5%).

Odpowiedzi wyrażone w tradycyjnej formie są wyważone, stąd prawdopodobnie duża liczba odpowiedzi „bez zmian”, gdy odpowiedzi internautów są jakby „zerojedynkowe”.

Naszą pracę w 2019 roku jako lepszą lub zdecydowanie lepszą postrzegało 76% (2018 - 81%) osób biorących udział w sondzie internetowej i 50% (2018 - 79%) osób wypełniających ankietę. W 2019 roku zmalała ilość ocen „zdecydowanie lepsza” i przewagę mają osoby oceniające naszą pracę jako porównywalną do lat poprzednich, niemniej jednak biorąc pod uwagę, że na pytanie „Czy poleciłbyś Spółdzielnię jako zarządcę znajomemu mieszkającemu we wspólnocie?” 94% ankietowanych odpowiedziało twierdząco. Można więc przyjąć, że większość mieszkańców ocenia naszą pracę pozytywnie.

Oprócz oceny subiektywnej zbieramy w ankiecie informacje „mierzalne”, pozwalające ocenić, gdzie mamy najwięcej do poprawienia. W kategorii JAKOŚĆ OBSŁUGI dostaliśmy „słabą piątkę”, czyli mamy jeszcze miejsce żeby się poprawić.

Zmiany na rynku usług remontowo-budowlanych utrudniają realizowanie usług na oczekiwanym przez nas i mieszkańców poziomie. Terminy rozpoczęcia prac są przesuwane, bo np. powtarzamy przetargi z braku ofert lub wysokich cen oferowanych usług. Również realizacja remontów wydłuża się w czasie, bo firmom świadczącym te prace brakuje pracowników, a ich kwalifikacje są niższe. Wprawdzie w kategorii OCENA PRAC REMONTOWYCH oceniliście Państwo nasze starania na „czwórkę z małym plusem”, ale jest to najniżej oceniona kategoria.

Osoby wypełniające ankietę nie zawsze udzielały odpowiedzi na wszystkie pytania i tak tylko 70 otrzymanych ankiet zawierało opinię na temat naszego kwartalnika „Tu mieszkam”. W roku 2019 podobnie jak w roku ubiegłym nie było osoby, która by uznała, że informacje tam zawarte są nieciekawe. Natomiast za szatę graficzną i funkcjonalność strony internetową dostaliśmy od Państwa czwórkę, a za przydatność zamieszczanych informacji piątkę z minusem. Nad funkcjonalnością czyli informacjami zamieszczonymi na stronie i dostępem do nich nadal pracujemy.

Jak zawsze na koniec pragniemy szczególnie podziękować tym z pośród mieszkańców, którzy oprócz odpowiedzi na pytania, zgłosili do Spółdzielni swoje pomysły zmian jak również uwagi i zastrzeżenia do naszej pracy lub zaproponowali tematy do poruszenia w ”Tu Mieszkam”. W ubiegłym roku pierwszy raz w tym miejscu wpisane były też podziękowania za naszą pracę i słowne pochwały. W bieżącym roku było ich 8. Jest nam bardzo miło. Dziękujemy

Dziękujemy za taką ocenę i okazane zaufanie. Bardzo wnikliwie analizujemy Państwa dodatkowe wypowiedzi i uwagi, szczególnie gdy ogólna ocena jest negatywna, aby eliminować tam gdzie jest to możliwe przyczyny niezadowolenia. Nadal będziemy się starać, by w przyszłym roku zasłużyć w Państwa oczach na podobną ocenę.

Andrzej Dąbrowski


Ankieta jest rozbudowana i zawiera wiele pytań. Szczegółowa analiza jest dostępna u Pełnomocnika zarządu ds. systemu zarządzania jakością.

Poniżej przedstawiono ocenę ogólną w latach 2010 – 2019. (dla porządku dodano dane z 2015 roku – niemniej jednak mała liczba ankiet nie daje właściwej oceny)

Pytanie:
Jak Pani/Pan ocenia działalność Spółdzielni w roku bieżącym w stosunku do roku poprzedniego?

Odpowiedzi / Kolejne lata 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Zdecydowanie lepsza 7,1% 8,1% 0,8% 0% 0% 11,3% 15,8% 23,9% 27,4% 43,1% 16,7%
Lepsza 22,1% 30,6% 23,6% 23,9% 21,0% 38,7% 42,1% 39,8% 42,8% 36,2% 33,3%
Bez zmian 67,3% 59,7% 72,4% 72,6% 72,4% 45,2% 36,8% 35,2% 26,2% 15,5% 48,6%
Gorsza 2,7% 1,6% 3,3% 3,5% 1,9% 3,2% 5,3% 1,1% 3,6% 5,2% 1,4%
Zdecydowanie gorsza 0,9% 0% 0% 0% 4,8% 1,6% 0% 0% 0% 0% 0%


W imieniu pracowników, organów samorządowych spółdzielni oraz własnym chciałbym serdecznie Państwu podziękować za pozytywną ocenę naszej pracy. Jej celem jest coraz lepsza obsługa Państwa nieruchomości. Dlatego macie Państwo prawo oczekiwać coraz wyższej jakości remontów, jeszcze bardziej transparentnych rozliczeń kosztów, niezwłocznego usuwania usterek i szybkiego załatwiania spraw wnoszonych do spółdzielni. Państwa pozytywna ocena motywuje nas do tego, byśmy nasze obowiązki wykonywali jeszcze lepiej, spełniali coraz wyższe standardy obsługi, byście Państwo mogli być dumni z przynależności do wielkiej spółdzielczej rodziny SM „Budowlani”.

Prezes Zarządu
Jacek Kołodziej