Prosimy o ocenę*.

* podsumowanie Państwa odpowiedzi z 2018 r. na końcu.

Każdy kontakt Państwa ze Spółdzielnią jest w części indywidualną oceną, za którą dziękujemy. Każda zwrócenie uwagi pozawala na zastanowienie co zrobiliśmy nie tak i co można udoskonalić. Jest grupa mieszkańców, z którymi kontakt ogranicza się do wysłania dokumentów. Jesteśmy tak zabiegani, że nie mamy czasu nawet na wyrażenie swojego niezadowolenia, a na pewno nie mamy czasu aby kogoś poinformować, że jesteśmy zadowoleni z poziomu dostarczanych usług.

W tym roku układ Świąt w kalendarzu zachęca do wydłużenia wolnego i będzie więcej czasu. Czasu na refleksję, na zastanowienie się nad mijającym rokiem. Stąd prośba o poświęcenie chwili na ocenę naszej pracy i udzielnie odpowiedzi na kilka pytań zawartych w ankiecie.

Obserwujemy wzrost Państwa zaangażowania w życie i działania Spółdzielni, czego wyrazem była dużo wyższa niż w latach ubiegłych ilość przekazanych informacji w sprawie planowanych prac remontowych. Mamy nadzieję, że kolejna ankieta spotka się z podobnym odzewem.

Konkrety:
1. Formularze ankiety można otrzymać w Administracji Osiedla, Dziale Obsługi Mieszkańców oraz „Modraczku” – zapraszamy,
2. osoby korzystające z internetu mogą pobrać ankietę (ANKIETA), lub z zakładki do pobrania – 14. Badanie zadowolenia -ankieta
3. wypełnioną ankietę oddać w miejscu pobrania, albo wrzucić do skrzynki z napisem SM BUDOWLANI (poniżej skrzynek na korespondencję) w terminie do dnia 31.01.2020.

Mniej cierpliwym proponujemy aby wzięli udział w poniższej sondzie i odpowiedzieli tylko na główne pytanie ankiety:

Jeszcze raz proszę i namawiam do wypełnienie ankiety i udzielenie możliwie precyzyjnych odpowiedzi na zamieszczone tam pytania.

W przypadku wątpliwości lub potrzeby przedyskutowania sposobu wyboru odpowiedzi służę pomocą.
Z góry dziękuję za poświęcony czas.

Pełnomocnik Zarządu ds. SZJ - Andrzej Dąbrowski tel. 52 323 44 65Mieszkańcy nas oceniają - 2018r. podsumowanie badania.

Osoby zaglądające kolejny raz do tej zakładki z pewnością zauważyły, że tekst jest podobny do zapisu z poprzednich lat. Zmieniają się daty i liczby. Niemniej jednak chcemy podkreślić, że pomimo upływu 16 lat od momentu wdrożenia systemu zarządzania jakością i uzyskania pierwszego certyfikatu nadal są obszary naszej pracy, które wymagają większej uwagi, staranności i fachowości.

Pomimo upływu czasu bardzo ważne jest dla nas zbieranie informacji od Państwa w zakresie oceny naszej pracy oraz potrzeb i oczekiwań w zakresie zarządzania nieruchomościami. Oprócz ankiety tradycyjnie wykładanej pod koniec roku w siedzibach Spółdzielni i w Domu Kultury „Modraczek”, na stronie internetowej umieszczono sondę.


Zdajemy sobie sprawę z faktu, że wiele firm korzysta z tej formy zbierania uwag o swoich poczynaniach i jesteście Państwo zniechęceni do wypełniania kolejnej ankiety. Niemniej jednak ta ankieta dotyczy Państwa Spółdzielni, Państwa miejsca zamieszkania, dlatego w imieniu Zarządu i pracowników Spółdzielni serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy poświęcili czas żeby podzielić się z nami swoimi odczuciami na temat naszej pracy i udzielili odpowiedzi na pytania umieszczone w ankiecie lub wzięli udział w sondzie.


Wyniki sondy przedstawia poniższy wykres.A oto zestawienie odpwiedzi udzielanych przez osoby, które wypełniły ankiety.

1. Jak Pan/i ocenia działalność Spółdzielni w okresie mijającego roku w stosunku do okresu poprzedniego?

Odpowiedziano:

Zdecydowanie lepsza 25 (23)
Lepsza 21 (36)
Bez zmian 9 (22)
Gorsza 3 (3)
Zdecydowanie gorsza 0 (0)

*w nawiasach liczba odpowiedzi z 2017 roku

Naszą pracę w 2018 roku jako lepszą lub zdecydowanie lepszą postrzegało 78% osób biorących udział w sondzie internetowej i 79,3% (70%) osób wypełniających ankietę.

Ocen pozytywnych w Sondzie i Ankiecie jest podobna ilość. Odpowiedzi wyrażone w tradycyjnej formie są wyważone, gdy odpowiedzi internautów są jakby „zerojedynkowe”. Czyżby to efekt cyfryzacji, która dociera coraz szerzej do naszych mieszkańców.

Niezależnie od formy udzielenia odpowiedzi, nadal można uznać, że w Spółdzielni mieszkają osoby zadowolone ze swojego miejsca zamieszkania. Potwierdzeniem tej tezy jest z pewnością fakt, że na pytanie „Czy poleciłbyś Spółdzielnię jako zarządcę znajomemu mieszkającemu we wspólnocie” 96% ankietowanych odpowiedziało twierdząco.

Oprócz oceny subiektywnej zbieramy w ankiecie informacje „mierzalne”, pozwalające ocenić, gdzie mamy najwięcej do poprawienia. W obu kategoriach JAKOŚĆ OBSŁUGI i OCENA PRAC REMONTOWYCH, dostaliśmy „prawie piątkę”. Czyli mamy jeszcze miejsce żeby się poprawić.

77,5% oceniających pozytywnie oceniło nasze starania w zakresie terminu wykonania prac remontowych. Zdajmy sobie sprawę, że często terminy rozpoczęcia prac są przesuwane, bo np. powtarzamy przetargi z braku ofert lub wysokich cen oferowanych usług. Również realizacja remontów wydłuża się w czasie, bo firmy świadczące usługi borykają się z brakiem wykwalifikowanych pracowników. Wprawdzie można uznać, że w tej „kategorii” uzyskaliśmy co najmniej słabą czwórkę”, ale jest to najniżej oceniona kategoria.

Osoby wypełniające ankietę nie zawsze udzielały odpowiedzi na wszystkie pytania i tak tylko 55 otrzymanych ankiet zawierało opinię na temat naszego kwartalnika „Tu mieszkam”. W tym roku po raz pierwszy nie było osoby, która uznała, że informacje tam zawarte są nieciekawe. Podsumowując wyniki ubiegłorocznej ankiety informowaliśmy, że „W najbliższym czasie planujemy zmienić wygląd strony i mamy nadzieję, że za rok ocena strony zmieni się z czwórki, na większą.” Udało się, za nową szatę graficzną i funkcjonalność strony internetową dostaliśmy od Państwa tym razem piątkę z minusem. Nad funkcjonalnością czyli informacjami zamieszczonymi na stronie i dostępem do nich nadal pracujemy.

Jak zawsze na koniec pragniemy szczególnie podziękować tym z pośród mieszkańców, którzy oprócz odpowiedzi na pytania, zgłosili do Spółdzielni swoje pomysły zmian jak również uwagi i zastrzeżenia do naszej pracy lub zaproponowali tematy do poruszenia w ”Tu Mieszkam”. W ubiegłym roku pierwszy raz w tym miejscu wpisane były też podziękowania za naszą pracę i słowne pochwały. W bieżącym roku było ich 8. Jest nam bardzo miło. Dziękujemy

Dziękujemy za taką ocenę i okazane zaufanie. Bardzo wnikliwie analizujemy Państwa dodatkowe wypowiedzi i uwagi, szczególnie gdy ogólna ocena jest negatywna, aby eliminować tam gdzie jest to możliwe przyczyny niezadowolenia. Nadal będziemy się starać, by w przyszłym roku zasłużyć w Państwa oczach na podobną ocenę.

Andrzej Dąbrowski


Ankieta jest rozbudowana i zawiera wiele pytań. Szczegółowa analiza jest dostępna u Pełnomocnika zarządu ds. systemu zarządzania jakością.

Poniżej przedstawiono ocenę ogólną w latach  2009 – 2018. (dla porządku dodano dane z 2015 roku – niemniej jednak mała liczba ankiet nie daje właściwej oceny)

Pytanie:
Jak Pani/Pan ocenia działalność Spółdzielni w roku bieżącym w stosunku do roku poprzedniego?

Odpowiedzi / Kolejne lata 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Zdecydowanie lepsza 7,1% 8,1% 0,8% 0% 0% 11,3% 15,8% 23,9% 27,4% 43,1%
Lepsza 22,1% 30,6% 23,6% 23,9% 21,0% 38,7% 42,1% 39,8% 42,8% 36,2%
Bez zmian 67,3% 59,7% 72,4% 72,6% 72,4% 45,2% 36,8% 35,2% 26,2% 15,5%
Gorsza 2,7% 1,6% 3,3% 3,5% 1,9% 3,2% 5,3% 1,1% 3,6% 5,2%
Zdecydowanie gorsza 0,9% 0% 0% 0% 4,8% 1,6% 0% 0% 0% 0%


Po raz pierwszy jako prezes mam zaszczyt PODZIĘKOWAĆ Państwu w imieniu pracowników, organów samorządowych spółdzielni oraz własnym za pozytywną ocenę naszej pracy. Każdy dzień przynosi nowe wyzwania. Rosnący standard życia nie pozwala nam stać w miejscu. Macie Państwo prawo oczekiwać coraz wyższego jakości remontów, jeszcze bardziej transparentnych rozliczeń kosztów, niezwłocznego usuwania usterek i szybkiego załatwiania spraw wnoszonych do spółdzielni.  Wyższa niż w latach ubiegłych ocena , nie spowoduje, że osiądziemy na laurach. Motywuje ona nas do tego, byśmy nasze obowiązki wobec Państwa wykonywali jeszcze lepiej, szukali kolejnych sposobów na doskonalenie obsługi, byście mogli Państwo uważać SM „Budowlani za swoją „małą ojczyznę”.

Prezes Zarządu
Jacek Kołodziej