System Zarządzania Jakością

W dniach od 27 lutego do 17 marca 2023 roku przeprowadzone zostało badanie zadowolenia klienta z obsługi wśród kontrahentów Spółdzielni Mieszkaniowej Budowlani. Nasi ankieterzy skontaktowali się telefonicznie ze 130 losowo wybranymi osobami, które w 2022 roku korzystały z usług Spółdzielni. Jako ciekawostkę możemy zaznaczyć, że częściej chęcią przekazania opinii wykazywały się kobiety niż mężczyźni.


Respondenci odpowiadali m.in. na pytania dotyczące kontaktu, obsługi, możliwości dodzwonienia się na wybrane przez siebie numery telefonów, oceniali jakość uzyskanych informacji, stopień załatwienia swojej sprawy oraz oceniali naszą działalność.


Niestety, aż 57% ankietowanych nie korzysta ze strony internetowej www.smbudowlani.pl. Ten wynik jest dla nas bardzo zaskakujący i musimy zastanowić się nad możliwościami upowszechnienia tej formy kontaktu wśród członków Spółdzielni. Zwłaszcza z punktu widzenia przydatności i mnogości informacji jakie zamieszczamy na naszej stronie np. dane dotyczące samego budynku, stan funduszu remontowego, terminy przeglądów, wywozu odpadów wielkogabarytowych oraz dane kontaktowe z możliwością zgłoszenia problemu.


Dziękujemy bardzo, że nasza codzienna praca zyskuje zadowolenie w Państwa oczach. Zebrane informacje pozwolą nam na dalszy rozwój i eliminowanie wskazanych ankieterom niedogodności.


Podczas badania pojawiały się też sugestie dotyczące poszczególnych administracji oraz zgłaszane były pomysły i zapotrzebowania na konkretnych nieruchomościach. Wszystkie te opinie przekazaliśmy do administracji osiedli celem zapoznania się z możliwościami ich realizacji.


Jeszcze raz dziękujemy Państwu za poświęcony czas ankieterom i cenne opinie.Barbara Budziak

Pełnomocnik Zarządu ds. SZJ

Spółdzielni Mieszkaniowej Budowlani