Mieszkańcy nas oceniają - 2020r. podsumowanie badania.

Jak co roku, w trosce o zapewnienie właściwej jakości naszych usług, przeprowadziliśmy ankietę dotyczącą naszej dotychczasowej współpracy z Państwem. Ankieta została przeprowadzona na przełomie stycznia i lutego 2021 roku. Była to już 18 ankieta przeprowadzona w zasobach SM „Budowlani”. Po kilku latach przerwy, gdy ankiety były dostępne w siedzibach spółdzielni, planowaliśmy powrócić do zbierania opinii przez ankietera odwiedzającego mieszkańców w domu.


Ze względu na obecną sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 oraz w trosce o bezpieczeństwo Państwa i ankieterów, w tym roku badanie zostało przeprowadzone telefonicznie. Sonda była anonimowa. Zawierała 7 pytań. Przeprowadzona została wśród mieszkańców 3 administracji: Na Skarpie, Na Wyżynach oraz Centrum. 125 respondentów wybrano losowo z 2250 rozmówców, których rozmowa w z pracownikiem była dłuższa niż 5 minut. Ogółem w IV kwartale 2020 roku zadzwoniono w jakiejś sprawie do Spółdzielni ponad18 tys. razy. Pytania zadane przez ankieterkę z uwagi na odmienną sytuację były inne niż zamieszczane w poprzednich latach.


Na jedyne powtórzone pytanie, jakie jest zadawane od lat:
Jak Pan/i ocenia działalność Spółdzielni w okresie mijającego roku w stosunku do roku poprzedniego? większość pytanych unikała odpowiedzi. Uzasadniając, że trudno porównywać zdarzenia i ich ocenę w oderwaniu od otoczenia, a sytuacja w kraju , tym samym w Spółdzielni rok do roku była nieporównywalna.


Porównując wyniki sondy z odpowiedziami i opiniami 125 osób ankietowanych telefonicznie oraz rozkład oddawanych głosów w czasie nie sposób nie odnieść wrażenia, że w lutym głosowały osoby, które nie oceniały, a była to grupa osób „hejtująca”, tj. grupa osób negujących wszystko i wszystkich.


W efekcie na podstawie tak zebranych głosów trudno wskazać obszary naszej pracy wymagające natychmiastowej zmiany, zwiększenia staranności i poprawy. W przyszłym roku do sondy dodamy prośbę o uzasadnienie oceny lub wskazanie obszaru naszej działalności, jaki wymaga zwiększenia staranności.


W tym wyjątkowym roku odstąpiliśmy od analizy statystycznej ankiety telefonicznej za pomocą, której wyrażają Państwo ocenę naszej pracy. Natomiast poniżej zamieszczamy wypowiedź osoby, która prowadziła z Państwem rozmowy telefoniczne, niekiedy kilkunastominutowe. Pani Monika pokusiła się o swobodny opis zebranych od Państwa opinii oraz odczuć na temat naszych działań na rzecz naszych mieszkańców.


Andrzej Dąbrowski


Analizując odpowiedzi na zadane pytania możemy śmiało stwierdzić, że pomimo panującej pandemii, dołożyliśmy wszelkich starań, aby umożliwić Państwu załatwienie wszelkich spraw drogą mailową, telefoniczną oraz listowną. Aż 95% ankietowanych mieszkańców zrealizowało swoje sprawy. Wyniki badań dowodzą, że zastąpienie kontaktu osobistego pocztą elektroniczną oraz kontaktem telefonicznym, dla 90% osób biorących udział w ankiecie nie stanowiło problemu. Cieszy nas bardzo dobra ocena naszej obsługi telefonicznej, zarówno administracji osiedlowych jak spółdzielni (aż 97% ankietowanych nie miało problemu z uzyskaniem połączenia). Wyniki ankiety pozwalają nam stwierdzić, że zauważacie Państwo zmiany, jakie zachodzą na osiedlach i doceniacie to, co robimy. Jednak w myśl przysłowia, że „Człowiek, który nie robi błędów, zwykle nie robi niczego” nadal są obszary naszej pracy, które wymagają większej uwagi i staranności. Coraz ważniejsza staje się dla Państwa estetyka klatek schodowych, terenów zielonych i elewacji budynków. Akcentujecie Państwo potrzeby systematycznych remontów. Część ankietowanych wskazała w swoich odpowiedziach nowe rozwiązania techniczne, które powinniśmy wprowadzić na osiedlach, dotyczą one głównie budowy nowych parkingów, poprawy stanu wiat śmietnikowych, czy też zagospodarowania terenów zielonych. Zapewniamy, że bardzo wnikliwie analizujemy Państwa uwagi i pomysły zmian. Jeżeli będzie taka możliwość będziemy korzystać z tych wskazówek, by przy kolejnej ankiecie ocena naszej pracy była jeszcze lepsza.


Na koniec pragnę osobiście i serdecznie podziękować wszystkim mieszkańcom, którzy poświęcili swój czas i zechcieli odpowiedzieć na pytania zawarte w ankiecie. Jako osoba prowadząca te rozmowy dziękuję szczególnie za każde miłe słowo, pozytywne emocje oraz zrozumienie i akceptację mojej osoby. Państwa pozytywna ocena motywuje nas-pracowników do tego, abyśmy nasze obowiązki wykonywali jeszcze lepiej oraz doskonalili jakość obsługi naszych mieszkańców.


Monika Orłowicz
Poniżej przedstawiono ocenę ogólną w latach 2010 – 2020. (dla porządku dodano dane z 2015 roku – niemniej jednak mała liczba ankiet nie daje właściwej oceny)

Pytanie:
Jak Pani/Pan ocenia działalność Spółdzielni w roku bieżącym w stosunku do roku poprzedniego?

Odpowiedzi / Kolejne lata 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Zdecydowanie lepsza 7,1% 8,1% 0,8% 0% 0% 11,3% 15,8% 23,9% 27,4% 43,1% 16,7% *
Lepsza 22,1% 30,6% 23,6% 23,9% 21,0% 38,7% 42,1% 39,8% 42,8% 36,2% 33,3% *
Bez zmian 67,3% 59,7% 72,4% 72,6% 72,4% 45,2% 36,8% 35,2% 26,2% 15,5% 48,6% *
Gorsza 2,7% 1,6% 3,3% 3,5% 1,9% 3,2% 5,3% 1,1% 3,6% 5,2% 1,4% *
Zdecydowanie gorsza 0,9% 0% 0% 0% 4,8% 1,6% 0% 0% 0% 0% 0% *


W imieniu pracowników, organów samorządowych Spółdzielni oraz własnym, pragnę serdecznie podziękować wszystkim mieszkańcom, którzy poświęcili swój czas i zechcieli odpowiedzieć na pytania zawarte w ankiecie. Wyniki ankiety pozwalają nam stwierdzić, że zauważacie Państwo zmiany jakie zachodzą na osiedlach i doceniacie to, co robimy. Zapewniam, że wysoka ocena naszej pracy nie spowoduje, że osiądziemy na laurach. Motywuje nas ona do tego, abyśmy nasze obowiązki wobec Państwa wykonywali jeszcze lepiej oraz doskonalili jakość obsługi naszych mieszkańców.

Prezes Zarządu
Jacek Kołodziej