Informacje

28 sierpnia 2003 roku Spółdzielnia uzyskała certyfikat potwierdzający zgodność obsługi z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001 w zakresie zarządzania i administrowania nieruchomościami.

Popularnie mówi się, że od tego czasu Spółdzielnia ma ISO.

Niezależnie od przyznanego certyfikatu co najmniej raz w roku nasze działanie podlega sprawdzeniu w formie auditu nadzoru z ramienia Ogólnopolskiej Izby Gospodarki Nieruchomościami lub jednostki certyfikacyjnej TÜV NORD CERT.


Certyfikat jest odnawiany co trzy lata.

W 2006 roku certyfikat przedłużono do 27.08.2009 r.

W 2009 roku certyfikat przedłużono do 27.08.2012 r.

W 2012 roku certyfikat przedłużono do 27.08.2015 r.

W 2015 roku certyfikat przedłużono do 27.08.2018 r.

W 2018 roku certyfikat przedłużono do 27.08.2021 r.

W 2021 roku certyfikat przedłużono do 25.08.2024 r.