Informacja ZDMiKP w Bydgoszczy w sprawie oświetlenia

  2020-08-21

Po naszych licznych interwencjach w  sprawie problemów z oświetleniem otrzymaliśmy odpowiedź z Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, że awarie oświetlenia zgłaszane przez Spółdzielnię Mieszkaniową „BUDOWLANI” do ZDMiKP w Bydgoszczy są niezwłocznie przekazywane do naprawy Enea Oświetlenie Sp. z o.o., czyli do właściciela urządzeń. Ponadto ZDMiKP w Bydgoszczy poinformował o udostępnieniu Spółce Enea Oświetlenie, na ich prośbę materiałów umożliwiających inwentaryzację ilości lamp oświetleniowych, niezbędnej do podpisania umowy na utrzymanie w sprawności technicznej. Zaproponował też podpisanie umowy przejściowej, dającej  Spółce możliwość rozpoczęcia naprawy usterek i wyraził gotowość bieżącego rozliczania procesu naprawczego. Propozycje odrzucono. Niestety, nie można też zlecić zastępczego usunięcia awarii innej firmie, bez prawa do działania na obcym majątku. Całość zagadnienia w sposób wyczerpujący przedstawiono na Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta, a przebieg sesji wraz z wystąpieniami stron znajduje się pod linkiem: 

https://www.hdsystem.pl/fms/video/index.php?streamName=bydgoszczsesja&archData=21-07-2020


Zarząd Dróg Miejskich w Bydgoszczy, co oczywiste działa w porozumieniu z władzami Miasta.