Energia ze słońca - czysto, tanio i ekologicznie!

  2020-11-25

Niedawno minął rok od podpisania przez Zarząd SMB umowy z Urzędem Marszałkowskim na budowę instalacji fotowoltaicznych na 36 budynkach! Właśnie
na ten cel udało się pozyskać Spółdzielni milion złotych dotacji z funduszy europejskich w ramach Działania 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w ramach Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 r. Fotowoltaika zapewnia wiele korzyści, z ważniejszych można wymienić to, że skutkuje realnymi oszczędnościami dla naszych mieszkańców oraz przyczynia się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń  środowiska. Zastosowanie paneli fotowoltaicznych przetwarzających światło słoneczne na energię elektryczną powoduje obniżenie kosztów energii, która wykorzystywana jest dla potrzeb ogólnych budynku (zasilanie wind, oświetlenie). Tym samym maleją koszty jakie muszą ponosić mieszkańcy nieruchomości. Dzięki zastosowaniu odnawialnych źródeł energii Spółdzielnia przyczynia się również do poprawy stanu środowiska.

Prace instalacyjne idą pełną parą, na większej części dachów fotowoltaika została już zamontowana. Trwają intensywne prace przygotowawcze na pozostałych nieruchomościach. Zdjęcie prezentuje instalację fotowoltaiczną na budynku przy ul. Niemcewicza 1-3.