Apel do mieszkańców

  2020-12-09

W nawiązaniu do informacji płynącej z Urzędu Miasta Bydgoszczy zwracamy się z apelem, abyśmy dbali o wolno żyjące koty. Nadchodzi zima, a to szczególnie trudny czas dla nich i ich karmicieli. Pamiętajmy, że zgodnie z prawem, koty wolno żyjące powinny mieć warunki do swobodnego bytowania. Wspierajmy też karmicieli. Koty wolno żyjące stanowią stały element ekosystemu miejskiego oraz zapobiegają obecności i namnażaniu się gryzoni, które mogą być potencjalnym źródłem chorób. Podlegają one również prawnej ochronie wynikającej z innych przepisów art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, które dotyczą wszystkich zwierząt, a mianowicie – art. 6 ust. 1, z którego wprost wynika zakaz zabijania zwierząt (z wyjątkiem sytuacji wskazanych w pkt 1-9 przepisu) oraz art. 6 ust. 1a, który zakazuje znęcania się nad zwierzętami.

Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, zwierzęta wolno żyjące stanowią dobro ogólnonarodowe i powinny mieć zapewnione warunki rozwoju i swobodnego bytu. Oznacza to, że m.in. koty wolno żyjące mogą przebywać w miejscu, w którym bytuje kocia populacja i nie mogą być przeganiane, wyłapywane i wywożone czy przesiedlane. Wyłapywanie, płoszenie, krzywdzenie, zakazy karmienia oraz wszelkie przejawy okrucieństwa i niehumanitarnego traktowania są zabronione i są kwalifikowane przez polskie prawo jako znęcanie się nad zwierzętami.

Apelujemy o przestrzeganie zapisów prawnych oraz o zapewnienie opiekunom kotów możliwości sprawowania nad nimi opieki. Prosimy nie wyłapywać kotów wolno żyjących a przede wszystkim umożliwić opiekunom
i karmicielom opiekę nad nimi.