Zatrudnimy: inspektor w Dziale Gospodarki Energetycznej

  2020-12-31

Spółdzielnia Mieszkaniowa "BUDOWLANI"

 

CERTYFIKOWANY ZARZĄDCA

I ADMINISTRATOR NIERUCHOMOŚCI

PRZEDSIĘBIORSTWO "FAIR PLAY"

POSIADAJĄCE CERTYFIKAT "RZETELNA FIRMA"

Inspektor w dziale gospodarki energetycznej

Miejsce pracy: Bydgoszcz


Opis stanowiska:

·         Rozliczanie kosztów mediów (woda i ciepło);

·         Wykonywanie analiz energochłonności ogrzewania, podgrzewania wody, wykorzystania mocy zamówionej, różnic pomiarowych w rozliczeniach wody;  

·         Obsługa korespondencji i połączeń telefonicznych dotyczących pracy działu;

·         Zapewnianie sprawnego przepływu informacji i dokumentów;

·         Przyjmowanie mieszkańców, interesantów, kontrahentów, gości;

·         Wsparcie i organizacja bieżących działań współpracujących komórek w zakresie zagadnień związanych z gospodarką ciepłem, wodą i gazem;

·         Bieżąca współpraca z KPEC i MWiK oraz firmami obsługującymi podzielniki kosztów c.o, wodomierze  i ciepłomierze lokalowe;

·         Weryfikacja i opiniowanie umów w zakresie gospodarki ciepłem i wodą oraz na usługi dotyczące działu np. na rozlicznie kosztów ogrzewania, legalizację wodomierzy, utrzymanie sprawności radiowego odczytu wodomierzy i podzielników;

·         Nadzorowanie i rozlicznie realizacji tych umów;

·         Prowadzenie sprawozdawczości, przygotowywanie prezentacji, sprawozdań, raportów, analiz;

·         Budowanie właściwego wizerunku Spółdzielni w oczach mieszkańców

·         Organizacja pracy własnej.

 

Wymagania:

 • Preferowane wykształcenie wyższe techniczne obejmujące zagadnienia gospodarki energetycznej, instalacji sanitarnych, gazowych;
 • Bardzo dobra znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office – z naciskiem na  Excel);
 • Umiejętności organizacyjne, analityczne, budowania  relacji z osobami na różnych szczeblach organizacji;
 • Posiadanie lub gotowość zdobycia uprawnień energetycznych w zakresie dozoru (Grupa 1;2;3);
 • Doświadczenie na podobnym stanowisku;
 • Umiejętności w zakresie obsługi klienta oraz mediacyjnym;
 • Pewność siebie;
 • Samodyscyplina, samodzielność, sumienność;
 • Zdolność łagodzenia konfliktów i motywowania innych;
 • Wysokie kompetencje interpersonalne, kultura osobista;
 • Otwartość na współpracę w zespole i umiejętność organizacji pracy zespołu;
 • Komunikatywność, kreatywność, podzielność uwagi;
 • Bardzo dobra organizacja pracy własnej;
 • Umiejętność efektywnej pracy pod presją czasu;
 • Odporność na stres, asertywność, konsekwencja, dyspozycyjność;
 • Kreatywność, zaangażowanie i nastawienie na szukanie nowych rozwiązań;
 • Dodatkowymi atutami będą:
  • umiejętność i doświadczenie predestynujące do kierowania zespołem;
  • prawo jazdy kat. B, znajomość systemów zarządzania zgodnie z ISO 9001.

 

Oferujemy:

 • Umowę o pracę - pełen etat
 • Praca w dni robocze
 • Docelowo oferujemy możliwość objęcia stanowiska kierownika działu.

 

 

Wymagane dokumenty:

 

CV + ewentualnie list motywacyjny – należy dostarczyć (drogą elektroniczną lub pocztą na adres: rafal.jaroch@smbudowlani.pl) do 29 stycznia 2021 r.

 

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

 

INFORMACJA OD PRACODAWCY/ADMINISTRATORA DANYCH

 

Jeżeli chcesz, aby Twoje CV zostało wykorzystane podczas innych rekrutacji prowadzonych przez SM „Budowlani”, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę:

 

„Zgadzam się na przetwarzanie przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Budowlani” z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Boya-Żeleńskiego 1 danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji.”.

 

Dokumenty bez powyższej zgody nie będą rozpatrywane.

 

W każdym czasie możesz cofnąć swoją zgodę, kontaktując się z Pracodawcą pod adresem e-mail rafal.jaroch@smbudowlani.pl.

 

Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), są przetwarzane w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. Twój wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

 

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.

 

Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres nie dłuższy niż 90 dni od momentu ogłoszenia, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres nie dłuższy niż 90 dni od momentu ogłoszenia. Ponadto Twoje dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres nie dłuższy niż 90 dni od momentu ogłoszenia.

 

W razie pytań możesz się z nami skontaktować.