Spór z Miastem o oświetlenie

  2021-01-18

Trwa spór Miasta z bydgoskimi spółdzielniami o oświetlenie! więcej szczegółów
w załączonym artykule w dzisiejszym Expressie Bydgoskim.