Wezwanie do przywrócenia oświetlenia

  2021-02-05

Zarząd SMB wystąpił do Prezydenta Miasta z wezwaniem do przywrócenia oświetlenia na terenie Spółdzielni.