Włączenie ogrzewania

  2021-09-17

Informujemy, że od 17 września 2021 (piątek) włączono ogrzewanie w budynkach mieszkalnych naszej  Spółdzielni. Oznacza to, że KPEC jest gotowy dostarczać ciepło. Należy  jednak pamiętać o automatyce pogodowej.

Co to jest automatyka pogodowa? Najprościej mówiąc jest to zawór sterowany czujnikiem temperatury zewnętrznej. W dzień, gdy na dworze temperatura rośnie, zawór odcina dopływ gorącej wody do wymiennika, a gdy temperatura spadnie nocą, zawór doprowadzający wodę do instalacji z węzła KPEC się otwiera i grzejniki są ciepłe. W razie dodatkowych pytań, możecie się Państwo skontaktować z Działem Gospodarki Energetycznej Spółdzielni.