Certyfikat PN-EN ISO 9001:2015

  2021-10-11

ISO 9001 to międzynarodowa norma zawierająca wymagania, które dotyczą systemów zarządzania jakością. Niedawno otrzymaliśmy aktualny certyfikat potwierdzający zgodność obsługi z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015
w zakresie zarządzania i administrowania nieruchomościami. Certyfikacja została przeprowadzona i jest systematycznie nadzorowana zgodnie z procedurą auditową
i certyfikacyjną prze TUV NORD Polska Sp. z o.o. Jego posiadanie jest  potwierdzeniem jakości dostarczanych usług. Certyfikat wydawany jest na 3 lata. Nasz jest ważny do 25 sierpnia 2024.