GRATULUJEMY!

  2022-06-14

Dzisiaj o godzinie 12.00 odbyła się obrona pracy dyplomowej magisterskiej Pana Kamila Czemerysa, studenta Politechniki Bydgoskiej, dotycząca diagnostyki budynku przy ul. Wiosny Ludów 2 w Bydgoszczy, będącego w zasobach naszej Spółdzielni. Temat pracy brzmi: „Studium techniczne istniejącego budynku mieszkalnego przy ul. Wiosny Ludów 2 w Bydgoszczy”. W obronie uczestniczył, jak widać na zdjęciu, również Pan Jacek Kołodziej, Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „BUDOWLANI”. Panu Kamilowi Czemerysowi – magistrowi inżynierowi budownictwa - serdecznie gratulujemy!:-) życzymy samych sukcesów na ścieżce zawodowej i osobistej!:-)
Na zdjęciu od lewej: dr inż. Justyna Sobczak-Piąstka, dr hab. inż. Jan Kempa, prof. PBŚ , prof. dr hab. inż. Adam Podhorecki, nasz dzisiejszy bohater Pan Kamil Czemerys, nasz Prezes i dr inż. Łukasz Mrozik.