KOMUNIKAT - DEKLARACJE ŹRÓDEŁ CIEPŁA

  2022-06-23

Uprzejmie Informujemy, że Spółdzielnia jako zarządca złożyła wymagane Deklaracje dotyczące źródeł ciepła i źródeł spalania paliw dla wszystkich budynków wielorodzinnych i własnych pawilonów handlowo-usługowych. Tym samym nie muszą Państwo składać indywidualnie deklaracji.