Wyniki głosowania uchwał Walnego Zgromadzenia na piśmie

  2022-06-30

KOMUNIKAT

Walne Zgromadzenie 2022 na piśmie – wyniki głosowań

                Za nami pierwsze w historii Spółdzielni głosowanie na piśmie uchwał Walnego Zgromadzenia, które odbyło się 23 czerwca 2022 r. Pod Państwa głosowanie zostało poddanych 14 uchwał. Poniżej przedstawiamy wyniki głosowania uchwał:           


1)      Uchwała nr 1/2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w 2019 roku;

ŁĄCZNIE

za 221 osób,

przeciwko 9,

wstrzymało się 5.

Stwierdzono, że uchwała nr 1/2022 została podjęta.


2)      Uchwała nr 2/2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2019;

ŁĄCZNIE

za 222 osoby

przeciwko 8,

wstrzymało się 5.

Stwierdzono, że uchwała nr 2/2022 została podjęta.


3)      Uchwała nr 3/2022 w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2019;

ŁĄCZNIE

za 221 osób,

przeciwko 9,

wstrzymało się 7.

Stwierdzono, że uchwała nr 3/2022 została podjęta.


4)      Uchwała nr 4/2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w 2020 roku;

ŁĄCZNIE

za 223 osoby,

przeciwko 8,

wstrzymało się 5.

Stwierdzono, że uchwała nr 4/2022 została podjęta.


5)      Uchwała nr 5/2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2020;

ŁĄCZNIE

za 224 osoby,

przeciwko 7,

wstrzymało się 5

Stwierdzono, że uchwała nr 5/2022 została podjęta.


6)      Uchwała nr 6/2022 w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2020;

ŁĄCZNIE

za 221 osób,

przeciwko 9,

wstrzymało się 5.

Stwierdzono, że uchwała nr 6/2022 została podjęta.


7)      Uchwała nr 7/2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w 2021 roku;

ŁĄCZNIE

za 223 osoby,

przeciwko 8,

wstrzymały się 4.

Stwierdzono, że uchwała nr 7/2022 została podjęta.8) Uchwała nr 8/2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2021;

ŁĄCZNIE

za 221 osób,

przeciwko 7,

wstrzymało się 6

Stwierdzono, że uchwała nr 8/2022 została podjęta.


9)      Uchwała nr 9/2022 w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2021;

ŁĄCZNIE

za 217 osób,

przeciwko 9,

wstrzymało się 8

Stwierdzono, że uchwała nr 9/2022 została podjęta.


10)   Uchwała nr 10/2022 w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć;

ŁĄCZNIE

za 198 osób,

przeciwko 18,

wstrzymało się 14

Stwierdzono, że uchwała nr 10/2022 została podjęta.


11)   Uchwała nr 11/2022 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych;

ŁĄCZNIE

za 210 osób,

przeciwko 13,

wstrzymało się 9

Stwierdzono, że uchwała nr 11/2022 została podjęta.


12)   Uchwała nr 12/2022 w sprawie zmian do Statutu dotyczących obniżenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;

ŁĄCZNIE

za 203 osoby,

przeciwko 13,

wstrzymało się 14

Stwierdzono, że uchwała nr 12/2022 została podjęta, gdyż uzyskała wymaganą większość kwalifikowaną 2/3 głosów za jej przyjęciem.


13)   Uchwała nr 13/2022 w sprawie zmian do Statutu dotyczących obniżenia wynagrodzenia członków Rad Osiedli;

ŁĄCZNIE

za 199 osób,

przeciwko 16,

wstrzymało się 16

Stwierdzono, że uchwała nr 13/2022 została podjęta, gdyż uzyskała wymaganą większość kwalifikowaną 2/3 głosów za jej przyjęciem.


14)   Uchwała nr 14/2022 w sprawie zmian do Statutu dotyczących obniżenia liczby członków Rady Nadzorczej do 15 członków.

ŁĄCZNIE

za 207 osób,

przeciwko 8,

wstrzymało się 16

Stwierdzono, że uchwała nr 14/2022 została podjęta, gdyż uzyskała wymaganą większość kwalifikowaną 2/3 głosów za jej przyjęciem.


 W oparciu o obowiązujące przepisy prawa, podjęliście Państwo bardzo ważne i potrzebne Spółdzielni decyzje. Po raz pierwszy nad prawidłowością i transparentnością przebiegu głosowania czuwała Pani Notariusz. Dodatkową korzyścią płynącą z takiego rozwiązania jest to, że gdy odbędzie się tradycyjne – stacjonarne Walne Zgromadzenie, odejdzie nam konieczność głosowania tych kilkunastu uchwał. Znacznie usprawni to całe przedsięwzięcie.


Dziękujemy Państwu za wzięcie udziału w głosowaniu.