Zatrudnimy: MAJSTRA w Administracji Osiedla "Centrum"

  2022-07-08

Spółdzielnia Mieszkaniowa "BUDOWLANI"

 

CERTYFIKOWANY ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI
PRZEDSIĘBIORSTWO "FAIR PLAY"
POSIADAJĄCE CERTYFIKAT "RZETELNA FIRMA"

ZATRUDNI OSOBĘ NA STANOWISKO

Majstra

Zakres obowiązków:

Organizacja oraz nadzór pracy konserwatorów w zakresie:

-        zleceń dot. awarii, konserwacji i remontów bieżących w zasobach mieszkaniowych,

-        nadzorowania realizacji robót konserwacyjno-remontowych, usuwania awarii,

-        organizowanie czasu pracy własnego oraz podległych pracowników w celu zapewnienia prawidłowej eksploatacji nieruchomości,

-        wystawiania kart pracy dla konserwatorów,

-        sporządzania kosztorysów, wykonywania obmiarów, prowadzenia rozliczeń materiałów i czasu pracy,

-        prowadzenia i analizy kosztów remontów, konserwacji,

-        budowanie właściwego wizerunku Spółdzielni w oczach mieszkańców.

 

 

Wymagania:

-        Wykształcenie średnie lub wyższe budowlane,

-        Dodatkowym atutem będą uprawnienia budowlane (preferowane w specjalności instalacyjnej),

-        Praktyczna znajomość zagadnień związanych z technicznym utrzymaniem nieruchomości,

-        Doświadczenie w kierowaniu zespołem pracowników,

-        Duża samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań, komunikatywność i zaangażowanie,

-        Zdolności organizacji, planowania pracy oraz wykonywania pracy „pod presją czasu”,

-        Bardzo dobra znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office + programy do kosztorysowania),

-        Umiejętności w zakresie obsługi klienta – kontakt z mieszkańcami,

-        Wysokie kompetencje interpersonalne,

-        Dyspozycyjność (sporadyczna – tylko awarie),

-        Prawo jazdy kat-B.

 

Zatrudnienie:

-        Stabilne zatrudnienie na podstawie umowę o pracę (pełen etat) w firmie o ugruntowanej, wysokiej pozycji na rynku;

-        Praca tylko w dni robocze;

-        Atrakcyjne wynagrodzenie, nagrody jubileuszowe oraz możliwość nagradzania za ponadprzeciętne zaangażowanie;

-        Pakiet benefitów pracowniczych (dofinansowanie dodatkowej opieki medycznej, biletów na wydarzenia kulturalno-sportowe);

-        Rozbudowany pakiet socjalny (m.in. wczasy pod gruszą, dofinansowanie wypoczynku dzieci itp.);

-        Możliwość rozwoju zawodowego (udział w szkoleniach specjalistycznych, dofinansowanie studiów podyplomowych);

-        Przyjazną atmosferę pracy;

-        Realny wpływ na funkcjonowanie i rozwój firmy;

-        Duża samodzielność w działaniu.

 

Wymagane dokumenty:

CV, list motywacyjny – należy dostarczyć (osobiście, pocztą lub drogą elektroniczną (sekretariat@smbudowlani.pl) do 5 sierpnia 2022 r. 

 

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

 

INFORMACJA OD PRACODAWCY/ADMINISTRATORA DANYCH

 

Jeżeli chcesz, aby Twoje CV zostało wykorzystane podczas innych rekrutacji prowadzonych przez SM „Budowlani”, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę:

 

„Zgadzam się na przetwarzanie przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Budowlani” z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Boya-Żeleńskiego 1 danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji.”.

 

Dokumenty bez powyższej zgody nie będą rozpatrywane.

 

W każdym czasie możesz cofnąć swoją zgodę, kontaktując się z Pracodawcą pod adresem e-mail rafal.jaroch@smbudowlani.pl.

 

Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), są przetwarzane w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. Twój wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

 

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.

 

Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres nie dłuższy niż 90 dni od momentu ogłoszenia, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres nie dłuższy niż 90 dni od momentu ogłoszenia. Ponadto Twoje dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres nie dłuższy niż 90 dni od momentu ogłoszenia.

 

W razie pytań możesz się z nami skontaktować 52 366 44 00.