„Menedżer – Spółdzielca 2022”

  2022-09-08

Na zdjęciu Prezes Zarządu SM „BUDOWLANI” Jacek Kołodziej oraz dr inż. Mieczysław Grodzki, Prezes Krajowej Rady Spółdzielczej

„Menedżer – Spółdzielca” to jedna z najważniejszych w polskim środowisku spółdzielczym nagród, ustanowiona w 1999 r. Przyznawana jest corocznie najlepszym spółdzielcom, wnoszącym wymierny wkład w rozwój spółdzielczości w regionie i w kraju, oraz kształtującym jej pozytywny wizerunek. Kandydaci do tego honorowego tytułu powinni legitymować się spełnieniem szeregu wymogów m.in.  stosować nowoczesne, innowacyjne technologie produkcji, usług, marketingu oraz zarządzania; wyróżniać się dobrą sytuacją finansową spółdzielni, którą kierują, wysoką rentownością działalności gospodarczej, sumiennym regulowaniem należności wobec partnerów gospodarczych, skarbu państwa i załogi oraz systematycznie inwestować w rozwój.

Ten zaszczytny tytuł otrzymał Pan Jacek Kołodziej, Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „BUDOWLANI”, za wzorowe kierowanie Spółdzielnią, szczególną troskę o bezpieczeństwo jej mieszkańców oraz działalność na polu kulturalno – oświatowym.