Zmiany w "Regulaminie rozliczania kosztów oraz ustalania opłat za używanie lokali"

  2022-12-21

Dnia 16 grudnia 2022 r. Rada Nadzorcza uchwaliła zmiany w „Regulaminie rozliczania kosztów oraz ustalania opłat za używanie lokali”, polegające na jego dostosowaniu do nowych przepisów rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w zakresie rozliczania ciepła.

 

Regulacje powyższego aktu prawnego dotyczą:

 

1.       Obowiązku stosowania podzielników kosztów, ciepłomierzy oraz wodomierzy z odczytem radiowym.

2.       Metody rozliczania kosztów na lokale w budynkach wielolokalowych.

3.       Rozszerzenia zakresu informacji dla Użytkowników, dotyczących rozliczeń kosztów ciepła.

Obowiązek stosowania urządzeń z odczytem radiowym został już przez Spółdzielnię zrealizowany, co należy uznać za duże osiągnięcie ostatnich lat.

 

Nasza metoda rozliczania kosztów, w szczególności ogrzewania, od zawsze promowała i stymulowała zachowania energooszczędne. Nowe rozporządzenie nakazuje nam jednak w większym stopniu uwzględniać w rozliczeniach wpływ przenikania ciepła pomiędzy lokalami poprzez wyznaczanie i stosowanie tzw. minimalnych i maksymalnych kosztów zmiennych zużycia ciepła. Najprościej rzecz ujmując, chodzi o wyznaczenie granic minimalnych i maksymalnych kosztów zmiennych, które każdy Użytkownik lokalu poniesie bez względu na sposób jego użytkowania.

 

Rozporządzenie przewiduje także rozszerzenie obowiązku informacyjnego, dotyczącego zużycia ciepła oraz rozliczeń kosztów zakupu ciepła dla Użytkowników lokali, które będzie realizowane w naszej Spółdzielni:

 

·         poprzez okresowe rozliczenie kosztów ogrzewania,

·         za pośrednictwem portali internetowych firm rozliczających.

 

Nowy regulamin wejdzie w życie od 01.01.2023 r., jednak pierwszymi budynkami rozliczanymi z uwzględnieniem zmian podziału kosztów energii cieplnej będą budynki, których okres rozliczeniowy trwa od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., czyli rozliczane na przełomie lutego i marca 2024 r.

 

Z treścią zmienionego regulaminu będzie można zapoznać się na stronie internetowej www.smbudowlani.pl w zakładce Spółdzielnia/Statuty i regulaminy.

 

W przypadku pytań lub wątpliwości, związanych z nowym regulaminem (i nie tylko) zapraszam do kontaktu z Działem Gospodarki Energetycznej, tel.: 52 366 44 65.