POZYSKANIE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU DOSTĘPNOŚCI

  2023-01-11

30 grudnia 2022 r. Zarząd Spółdzielni podpisał umowę pożyczki z Bankiem Gospodarstwa Krajowego za pośrednictwem Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości. Dzięki temu nasza Spółdzielnia będzie mogła skorzystać z niskooprocentowanych środków z Funduszu Dostępności, które zrefinansują wymianę wind wraz z doprowadzeniem ich do poziomu chodnika oraz przebudową istniejących portali w 3 wspomnianych wcześniej budynkach wysokich.

Przed laty postanowiliśmy, że wszystkie modernizowane windy będą umożliwiać zjazd do poziomu chodnika, dostrzegając w tym możliwość poprawy jakości życia mieszkańców budynków wysokich. W sierpniu 2022 r. złożyliśmy pierwszy wniosek o udzielenie pożyczki z programu „Dostępność Plus”, którego głównymi adresatami są osoby starsze oraz z niepełnosprawnościami. Pilotażowo wykonaliśmy taką modernizację dźwigu w drugiej klatce budynku Ogrody 27. Następnie prace modernizacyjne dźwigów wykonaliśmy w 2022 r. w kolejnych 3 lokalizacjach: ul. Bełzy 50 (klatka pierwsza), ul. Ogrody 25 (klatka piąta), ul. Ogrody 31 (klatka druga). Nasze starania zostały uwieńczone sukcesem. W tych 3 przypadkach już wiemy, że skorzystamy z Funduszu Dostępności wspomagając się niskooprocentowaną pożyczką, której oprocentowanie jest stałe przez cały okres finansowania i wynosi
w skali roku 0,15%. Ponadto skorzystamy z możliwości jej częściowego umorzenia, które wyniesie 25% jej wysokości. Ponadto pozostała wartość pożyczki jest rozłożona na 20 lat, co przy tak niskim oprocentowaniu, mając również na względzie istniejącą inflację, jest bardzo korzystne.

Nowe dźwigi zostały wyposażone w system komunikatów głosowych informujących pasażerów, na jakiej kondygnacji zatrzymuje się kabina. Wyposażono ją w poręcz i lustro. Zastosowano w niej panel sterujący z przyciskami mechanicznymi, podświetlanymi z oznaczeniami w alfabecie Braille’a. W ten sam sposób oznaczono przyciski przywoławcze kabiny dźwigu.

Jak potwierdzają wymienione wyżej unowocześnienia, nowe windy przyczyniają się do zapewnienia osobom mającym trwałe lub czasowe ograniczenia w mobilności lub percepcji możliwość udziału w życiu społecznym i publicznym poprzez swobodniejszy dostęp do dóbr i usług. Rozwiązanie jest również pomocne dla rodziców z dziećmi w wózkach.

Kontynuujemy kierunek pozyskiwania środków na wymianę dźwigów w kolejnych 6 lokalizacjach, jednak rozpoczęcie tego przedsięwzięcia uzależniamy od pozytywnego rozpatrzenia naszego kolejnego wniosku o pieniądze z Funduszu Dostępności.