JUBILEUSZ 65-LECIA SMB

  2023-02-03

26 stycznia 2023 r. w Domu Kultury „Modraczek” w Bydgoszczy odbyła się uroczysta gala z okazji 65-lecia naszej Spółdzielni, na którą zaproszenie przyjęli przedstawiciele władz województwa Kujawsko-Pomorskiego, Miasta Bydgoszczy, Krajowej Rady Spółdzielczej oraz innych organizacji spółdzielczych, zaprzyjaźnionych spółdzielni, a także przedsiębiorstw.  Sala wypełniona była niemal do ostatniego miejsca. Całość uroczystości poprowadziła Emilia Czekała, a wśród obecnych gości  byli m.in.: Pan Radosław Kempinski Wicewojewoda Kujawsko Pomorski, Pan Zbigniew Ostrowski Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Pan Michał Sztybel Wiceprezydent Miasta Bydgoszczy, Pan Lech Zagłoba-Zygler Wiceprzewodniczący Rady Miasta, Pan Mieczysław Grodzki Prezes Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej, Pan Marian Frąckiewicz Regionalny Pełnomocnik Krajowej Rady Spółdzielczej w województwie Kujawsko-Pomorskim, Pan Zbigniew Sokół Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie oraz Prezes Zarządu Fordońskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Pan Kazimierz Szymański Członek Rady Nadzorczej Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie, a także Prezes MSM „Dom”, Pan Marek Żółtowski Prezes Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Toruniu oraz Prezes Zarządu SM „Kopernik”, Pani Bernadetta Różańska-Majchrzak Pełnomocnik Prezydent Miasta Bydgoszczy ds. Rad Osiedli. Były okolicznościowe przemówienia, słowa szacunku i gratulacje. W trakcie obchodów Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski, Pan Radosław Kempinski wręczył w imieniu Prezydenta RP Medale za Długoletnią Służbę pracownikom Spółdzielni. Na ręce Pana Jacka Kołodzieja - Prezesa SMB,  przekazał pamiątkowe gratulacje od Pana Mikołaja Bogdanowicza, Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Prezes Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej, Pan Mieczysław Grodzki uhonorował Złotą Odznaką Spółdzielczość Polska oraz Odznaką „Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego” zasłużonych działaczy spółdzielczych oraz pracowników SMB.

Podczas uroczystej Gali, Zarząd SMB wręczył władzom województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz miasta Bydgoszczy, zaprzyjaźnionym spółdzielniom, instytucjom oraz firmom współpracującym ze Spółdzielnią okolicznościowe statuetki.

Uroczystość jubileuszową uświetnił „Koncert z uśmiechem” w wykonaniu Zespołu Kameralnego Orkiestry Symfoników Bydgoskich, pod batutą Pana Marka Czekały. W trakcie koncertu swój kunszt wokalny zaprezentowali soliści Marcelina Wierzbicka – Opalińska wraz z Dominikiem Opalińskim.

Po części oficjalnej uroczystość przeniosła się do sali kawiarnianej, gdzie Zarząd Spółdzielni poczęstował zaproszonych gości jubileuszowym tortem.

Serdecznie dziękujemy wszystkim gościom za tak liczne przybycie – członkom Spółdzielni, przedstawicielom administracji publicznej, delegatom Krajowej Rady Spółdzielczej, działaczom, a także przedstawicielom przedsiębiorstw.

Żywimy nadzieję, że atmosfera tego spotkania przetrwa w miłych wspomnieniach.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani”