„Samodzielność-Aktywność-Mobilność!”

  2023-02-06

Przekazujemy informacje na temat modułu programu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność!” realizowanego przez samorządy powiatowe we współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.  „Dostępne Mieszkanie” to program skierowany do osób z niepełnosprawnościami, które w swoim mieszkaniu posiadają bariery ograniczające ich w codziennym funkcjonowaniu. Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie PFRON.