LIST GRATULACYJNY Z OKAZJI 65-LECIA SMB

  2023-02-06

Miło nam przestawić list gratulacyjny Pani Iwony Marii Kozłowskiej, Posłanki na Sejm RP z okazji jubileuszu 65-lecia naszej Spółdzielni.