LIST GRATULACYJNY Z OKAZJI 65-LECIA SMB

  2023-02-06

Miło nam przestawić list gratulacyjny Pana Jana Szopińskiego, Posła na Sejm RP z okazji jubileuszu 65-lecia naszej Spółdzielni.