Podsumowanie Walnego Zgromadzenia

  2023-04-28

27 kwietnia odbyło się Kolegium Walnego Zgromadzenia podsumowujące wyniki wyborów i głosowań uchwał z wszystkich 3 części WZ SMB 2023. Prezentujemy je poniżej:

Wyniki wyborów do Rady Nadzorczej na kadencję 2023-2026.:

Lp.

Nazwisko i imię

1

2

3

Łącznie

1.

Beszczyńska Joanna

78

135

79

292

2.

Doczekalska Teresa

23

25

17

65

3.

Fletka Hubert

64

128

92

284

4.

Jankowski Robert

64

130

97

291

5.

Kamiński Maciej

61

130

84

275

6.

Klugiewicz Dorota

81

124

80

285

7.

Konopińska Beata

70

134

76

280

8.

Kozik Barbara

68

132

80

280

9.

Kulupa Agata

64

137

83

284

10.

Maciejewska Małgorzata

73

127

90

290

11.

Majewski Mateusz

67

127

87

281

12.

Michlewska Zdzisława

19

23

18

60

13.

Mrówka Stanisław

18

16

23

57

14.

Piaskowska Julia

66

127

88

281

15.

Rega Dariusz

7

15

15

37

16.

Różański Jerzy

9

12

11

32

17.

Sobczak-Piąstka Justyna

74

125

79

278

18.

Sokołowski Marcin

72

125

74

271

19.

Włodarczyk Małgorzata

72

131

79

282

20.

Ziółkowski Waldemar

58

131

78

267

Wobec powyższego Kolegium Walnego Zgromadzenia stwierdziło ważność wyborów
i potwierdziło, że w głosowaniu tajnym na członków Rady Nadzorczej na kadencję 2023-2026 wybrani zostali następujący kandydaci:

1)      Joanna Beszczyńska            

2)      Hubert Fletka                        

3)      Robert Jankowski                 

4)      Maciej Kamiński                  

5)      Dorota Klugiewicz                

6)      Beata Konopińska                 

7)      Barbara Kozik                       

8)      Agata Kulupa                        

9)      Małgorzata Maciejewska      

10)  Mateusz Majewski                

11)  Julia Piaskowska                   

12)  Justyna Sobczak-Piąstka       

13)  Marcin Sokołowski               

14)  Małgorzata Włodarczyk       

15)  Waldemar Ziółkowski          

Wyniki wyborów do Rad Osiedli na kadencję 2023-2026.

Lp.

Nazwisko i imię

1

2

3

Łącznie

 

RO "CENTRUM"

 

 

 

0

1.

Bogdanowicz Elżbieta

83

132

86

301

2.

Gawarkiewicz Magdalena

85

130

95

310

3.

Kopczyk-Karczewska Arleta

76

127

85

288

4.

Krzymin Elżbieta

71

131

91

293

5.

Zawada Zenon

68

129

81

278 

RO "NA SKARPIE"

 

 

 

0

1.

Cysewski Piotr

77

131

76

284

2.

Korobowicz Magdalena

66

127

78

271

3.

Kwiatkowska Kinga

71

133

92

296

4.

Lipiński Krzysztof

16

27

14

57

5.

Roszak Anna

67

135

103

305

6.

Split Grażyna

10

13

13

36

7.

Szynkiewicz Anna

65

129

87

281 

RO "NA WYŻYNACH"

 

 

 

0

1.

Dynarowicz-Kijek Anna

75

133

91

299

2.

Dziennik Marcin

65

134

101

300

3.

Kowalska Gabriela

67

129

99

295

4.

Kozłowski Krzysztof

69

135

96

300

5.

Michałek Maria

70

129

89

288

 

Wobec powyższego Kolegium Walnego Zgromadzenia stwierdziło ważność wyborów i potwierdziło, że w głosowaniu tajnym na członków Rad Osiedli na kadencję 2023-2026 wybrani zostali następujący kandydaci:

 Rada Osiedla „Centrum”:

1)      Elżbieta Bogdanowicz          

2)      Magdalena Gawarkiewicz    

3)      Arletta Kopczyk-Karczewska

4)      Elżbieta Krzymin                  

5)      Zenon Zawada                      

Rada Osiedla „Na Skarpie”:

1)      Piotr Cysewski                      

2)      Magdalena Korobowicz        

3)      Kinga Kwiatkowska             

4)      Anna Roszak                         

5)      Anna Szynkiewicz                

Rada Osiedla „Na Wyżynach”:

1)      Anna Dynarowicz-Kijek       

2)      Marcin Dziennik                   

3)      Gabriela Kowalska                

4)      Krzysztof Kozłowski            

5)      Maria Michałek                     

Wyniki wyborów delegata Spółdzielni na Zjazd Przedkongresowy Spółdzielczości:

Lp.

 

 

Kandydat

1.część

2.część

3.część

Łącznie

1.

 

Zdzisława Knapińska

87

162

114

363

 Wobec powyższego Kolegium Walnego Zgromadzenia stwierdziło ważność wyborów i potwierdziło, że w głosowaniu tajnym, wybierającym delegata Spółdzielni na Zjazd Przedkongresowy Spółdzielczości wybrana została Pani Zdzisława Knapińska.