Spółdzielnia Mieszkaniowa „BUDOWLANI” ogłasza przetarg nieograniczony na:docieplenie ścian szczytowych

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Budowlani” ogłasza przetarg nieograniczony na docieplenie ścian szczytowych budynku przy ul. Powstańców Wielkopolskich 24 wraz z robotami towarzyszącymi.
Specyfikację istotnych warunków na wykonanie ww. prac można odebrać w siedzibie Administracji Osiedla „Centrum” przy ul. Czerkaskiej 32 w Bydgoszczy, tel. 52 366 43 00
Termin składania ofert 30.03.2021 r. godz. 930
Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 1000
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Data ogłoszenia:

2021-03-11 r.

1432

Termin składania ofert:

2021-03-30 r.

0930

Otwarcie ofert:

2021-03-30 r.

1000

Dodano przez: Emilia Kabacińska