Spółdzielnia Mieszkaniowa „BUDOWLANI” ogłasza przetarg nieograniczony na:zaprojektowanie i wymianę dźwigów osobowych z wejściem z poziomu 0 w budynkach Ogrody 31 kl. II, Ogrody 25 kl. V, Bełzy 50 kl. I

Specyfikację istotnych warunków na wykonanie w/w prac można otrzymać mailowo po uprzednim kontakcie z Administracją Osiedla „Na Skarpie” ul. Grzymały Siedleckiego 42 tel. 52 366 41 00, naskarpie@smbudowlani.pl

 Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Data ogłoszenia:

2021-05-06 r.

0809

Termin składania ofert:

2021-05-19 r.

0900

Otwarcie ofert:

2021-05-19 r.

1000

Dodano przez: Monika Zaręba