Spółdzielnia Mieszkaniowa „BUDOWLANI” ogłasza przetarg nieograniczony na:



Przebudowa 33 rozdzielni w budynkach wysokich i montaż 56 podliczników do instalacji fotowoltaicznej

Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie :

"Przebudowa 33 rozdzielni w budynkach wysokich i montaż 56 podliczników do instalacji fotowoltaicznej"

Specyfikację istotnych warunków przetargu można  otrzymać zwrotnie pod adresem
andrzej.rak@smbudowlani.pl

Informacji oferentom udziela
Dział Techniczno-Inwestycyjny tel.52 366 44 13.
Termin składania ofert 16.06.2021r. godz. 900
Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 915

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.


Data ogłoszenia:

2021-06-07 r.

1312

Termin składania ofert:

2021-06-16 r.

0900

Otwarcie ofert:

2021-06-16 r.

0900

Dodano przez: Artur Gołata