Spółdzielnia Mieszkaniowa „BUDOWLANI” ogłasza przetarg nieograniczony na:Remont wejść do budynków

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Budowlani" ogłasza przetarg na wykonanie prac związanych z remontem wejść do budynków  przy ul. Białogardzkiej 24, 26 i Zajęczej 16 w zasobach Administracji Osiedla "Na Wyżynach"  - zakres prac zgodny z opracowaną specyfikacją przetargową.

Specyfikacje istotnych warunków na wykonanie w/w prac można odebrać w siedzibie Administracji Osiedla "Na Wyżynach" ul. Przyjazna 13 tel. 52 3664200, mail: nawyzynach@smbudowlani.pl

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Data ogłoszenia:

2021-06-09 r.

1331

Termin składania ofert:

2021-06-22 r.

0900

Otwarcie ofert:

2021-06-22 r.

1010

Dodano przez: Mirosław Brzemiński