Spółdzielnia Mieszkaniowa „BUDOWLANI” ogłasza przetarg nieograniczony na:Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w D.K. Modraczek przy ul. Ogrody 15 w Bydgoszcz

Spółdzielnia Mieszkaniowa BUDOWLANI

Ogłasza przetarg nieograniczony na :
Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w D.K. Modraczek przy ul. Ogrody 15 w Bydgoszcz

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać drogą mailową przesyłając zapytanie na adres: karol.buda@smbudowlani.pl
Informacji oferentom udziela:
Dział Techniczno-Inwestycyjny tel. 52/ 366 44 85.

Termin składania ofert 07.12.2021 r. godz. 9:00
Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 9:15

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Data ogłoszenia:

2021-06-24 r.

1052

Termin składania ofert:

2021-07-12 r.

0900

Otwarcie ofert:

2021-07-12 r.

0915

Dodano przez: