Spółdzielnia Mieszkaniowa „BUDOWLANI” ogłasza przetarg nieograniczony na:Remont balkonów i loggii

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Budowlani" ogłasza przetarg na wykonanie prac związanych z remontem balkonów i loggii na terenie Administracji Osiedla "Na Wyżynach" i Administracji Osiedla "Centrum".  - zakres prac zgodny z opracowaną specyfikacją przetargową.

Specyfikacje istotnych warunków na wykonanie w/w prac można odebrać w siedzibie Administracji Osiedla "Na Wyżynach" ul. Przyjazna 13 tel. 52 3664200, lub mail: nawyzynach@smbudowlani.pl

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Data ogłoszenia:

2022-09-09 r.

0721

Termin składania ofert:

2022-09-23 r.

0900

Otwarcie ofert:

2022-09-23 r.

1010

Dodano przez: Mirosław Brzemiński