Spółdzielnia Mieszkaniowa „BUDOWLANI” ogłasza przetarg nieograniczony na:Oczyszczenie, naprawa i wymiana budek lęgowych

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Budowlani" ogłasza przetarg na wykonanie prac związanych z oczyszczeniem, naprawą i wymianą budek lęgowych na budynkach Spółdzielni.  - zakres prac zgodny z opracowaną specyfikacją przetargową.

Specyfikacje istotnych warunków na wykonanie w/w prac można odebrać w siedzibie Administracji Osiedla "Na Wyżynach" ul. Przyjazna 13 tel. 52 3664200, lub mail: nawyzynach@smbudowlani.pl

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Data ogłoszenia:

2022-09-22 r.

0916

Termin składania ofert:

2022-10-06 r.

0900

Otwarcie ofert:

2022-10-06 r.

1000

Dodano przez: Mirosław Brzemiński