Spółdzielnia Mieszkaniowa „BUDOWLANI” ogłasza przetarg nieograniczony na:Wymiana pionów i poziomów instalacji ciepłej i zimnej wody użytkowej oraz wymiana pionów kanalizacyjnych

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Budowlani" ogłasza przetarg na wykonanie prac związanych wymianą pionów i poziomów instalacji ciepłej i zimnej wody użytkowej oraz wymianę pionów kanalizacyjnych w budynkach Administracji Osiedla "Na Wyżynach" oraz budowę wewnętrznej instalacji ciepłej wody wraz z cyrkulacją i przebudową wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, zimnej wody oraz instalacji gazowej w budynkach Administracji Osiedla "Centrum" - zakres prac zgodny z opracowaną specyfikacją przetargową.

Specyfikacje istotnych warunków na wykonanie w/w prac można odebrać w siedzibie Administracji Osiedla "Na Wyżynach" ul. Przyjazna 13 tel. 52 3664200, mail: nawyzynach@smbudowlani.pl

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn

Data ogłoszenia:

2022-10-25 r.

0844

Termin składania ofert:

2022-11-14 r.

0900

Otwarcie ofert:

2022-11-14 r.

1000

Dodano przez: Mirosław Brzemiński