Spółdzielnia Mieszkaniowa „BUDOWLANI” ogłasza przetarg nieograniczony na:przeniesienie głównej rozdzielni elektrycznej budynku Grzymały -Siedleckiego 30 na zewnątrz wraz z przeniesieniem liczników energii elektrycznej wskazanych lokali

Specyfikację istotnych warunków na wykonanie w/w prac można otrzymać mailowo po uprzednim kontakcie z Administracją Osiedla „Na Skarpie” ul. Grzymały -Siedleckiego 42 tel. 52 366 41 00, naskarpie@smbudowlani.pl

 Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Data ogłoszenia:

2023-01-12 r.

0902

Termin składania ofert:

2023-01-27 r.

0900

Otwarcie ofert:

2023-01-27 r.

1000

Dodano przez: Monika Zaręba