Spółdzielnia Mieszkaniowa „BUDOWLANI” ogłasza przetarg nieograniczony na:Kompleksowe sprzątanie i utrzymanie w stałej czystości i porządku pomieszczeń biurowych i budynku wielorodzinnego

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Budowlani" ogłasza przetarg na kompleksowe sprzątanie i utrzymanie w stałej czystości i porządku w budynku Administracji Ogólnej Spółdzielni przy ul. T. Boya - Żeleńskiego 1, budynku Administracji Osiedla "Na Wyżynach" przy ul. Przyjaznej 13 i budynku wielorodzinnego przy ul. T. Boya-Żeleńskiego 2  - zakresy prac zgodne z opracowaną specyfikacją przetargową.

Specyfikacje istotnych warunków na wykonanie w/w prac można odebrać w siedzibie Administracji Osiedla "Na Wyżynach" ul. Przyjazna 13 tel. 52 3664200, lub mail: nawyzynach@smbudowlani.pl

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny

Data ogłoszenia:

2023-02-24 r.

1130

Termin składania ofert:

2023-03-15 r.

0900

Otwarcie ofert:

2023-03-15 r.

1000

Dodano przez: Mirosław Brzemiński