Spółdzielnia Mieszkaniowa „BUDOWLANI” ogłasza przetarg nieograniczony na:Budowa miejsc postojowych wraz z pracami towarzyszącymi na terenie nieruchomości Ku Wiatrakom 11 w Bydgoszczy

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Budowlani" ogłasza przetarg na wykonanie prac związanych budowa miejsc postojowych wraz z pracami towarzyszącymi na terenie nieruchomości Ku Wiatrakom 11 w Bydgoszczy” - zakres prac zgodny z opracowaną dokumentacją techniczną i specyfikacją przetargową.

Termin składania ofert 03.04.2023 godz. 9:30.
Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz.  10:00 w siedzibie Spółdzielni.

Specyfikacje warunków zamówienia na wykonanie w/w prac można odebrać w siedzibie Administracji Ogólnej ul. T. Boya-Żeleńskiego 1/202 tel. 52 366 44 75,

mail: krzysztof.stepniak@smbudowlani.pl

Data ogłoszenia:

2023-03-14 r.

0806

Termin składania ofert:

2023-04-03 r.

0930

Otwarcie ofert:

2023-04-03 r.

1000

Dodano przez: Artur Gołata