Spółdzielnia Mieszkaniowa „BUDOWLANI” ogłasza przetarg nieograniczony na:Wykonanie dokumentacji projektowej instalacji fotowoltaicznej

Spółdzielnia Mieszkaniowa BUDOWLANI ogłasza przetarg nieograniczony na:

Wykonanie dokumentacji projektowej instalacji fotowoltaicznej

Termin składania ofert 06.04.2023 r. godz. 9:30
Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 10:00 w siedzibie Spółdzielni

Specyfikację warunków zamówienia na wykonanie w/w prac można uzyskać drogą mailową przesyłając zapytanie na adres:
anna.romanowska@smbudowlani.pl, tel. 52-36-64-473

Informacji oferentom udziela Dział Techniczno-Inwestycyjny:
andrzej.rak@smbudowlani.pl, tel. 52-36-64-413

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny

Data ogłoszenia:

2023-03-21 r.

0738

Termin składania ofert:

2023-04-06 r.

0930

Otwarcie ofert:

2023-04-06 r.

1000

Dodano przez: Artur Gołata