Spółdzielnia Mieszkaniowa „BUDOWLANI” ogłasza przetarg nieograniczony na:Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Budowlani" ogłasza przetarg na wykonanie prac związanych z wymianą drzwi wejściowych w budynkach mieszkalnych i lokalach użytkowych oraz wymianę okien piwnicznych i na XI p.  - zakres prac zgodny z opracowaną specyfikacją przetargową.

Specyfikację istotnych warunków na wykonanie w/w prac można odebrać w siedzibie Administracji Osiedla "Na Wyżynach" ul. Przyjazna 13 tel. 52 3664200, lub mail: nawyzynach@smbudowlani.pl

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny

Data ogłoszenia:

2023-04-18 r.

1143

Termin składania ofert:

2023-04-28 r.

0900

Otwarcie ofert:

2023-04-28 r.

1000

Dodano przez: Mirosław Brzemiński